Jednotka intenzivní a resuscitační péče

byla otevřena 1.1.2007, má k dispozici 6 lůžek, jsou zde hospitalizováni pacienti po velkých operačních výkonech (totální náhrady velkých kloubů, po velkých resekčních výkonech na zažívacím traktu, po urologických operacích, po operacích prováděných robotickým systémem daVinci …), pacienti v závažném zdravotním stavu s ohrožením základních životních funkcích, u kterých se nedá vyloučit akutní chirurgický výkon.

 

Doc. MUDr. Jiří BONAVENTURA, CSc.
Primář JIRP, NIP, anestezie
tel.: 739 313 299, 604 310 408

jiri.bonaventura@mediterra.cz

Eva HAVLÍČKOVÁ
Staniční sestra
tel.: 566 512 356-357

Lékaři

MUDr. Miloň NĚMEC
MUDr. Filip VRZAL
MUDr. Jana HANZÁLKOVÁ
MUDr. Marián SANDECKÝ

Externisté

MUDr. Milan KORSA
MUDr. Petr NOVOTNÝ
MUDr. Libor ŽÁK
MUDr. Radovan HŘIB

Zašlete nám Váš dotaz

[]
1 Step 1
Jméno
Příjmení
Telefonváš telefon
Text zprávymísto pro váš text
0 /

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

Previous
Next

Anestezie

Tým lékařů anesteziologů zajišťuje tzv. perioperační péči. Ta zahrnuje:

Předoperační zhodnocení klinického stavu pacientů, po předchozím laboratorním vyšetření, interním předoperačním vyšetřením, případně dle komplikujících onemocnění vyšetření dalších specialistů (např. diabetologa, kardiologa, nefrologa, apod.).

Zajištění sedace (zklidnění pacienta) večer a ráno před operací. Jsou vybrány léky z chronické medikace, které pacient bude dostávat bezprostředně před operací.

Anesteziologové podávají anestézie jak pro elektivní (plánované) operační výkony, tak pro operační výkony akutní.

Robotická chirurgie

roRAPPE – radikální odstranění prostaty se zhoubným nádorem

parciální nephrectomie

adrenalektomie

resekční výkony na střevě obvykle pro nádor, včetně nízkých resekcí recto-sigmatu-RS, tj. resekcí blízkých konečníku: robotická chirurgie umožňuje i v této lokalizaci zachování kontinuity střeva(bez vývodu – tzv. stomie).

Laparoskopická chirurgie

Sleeve gastrektomie – chirurgická léčba obezity.

Laparoskopické operace žlučníku, kýly, slepého střeva apod.

Výhody robotických a laparoskopických operací:
Minimální invazivita, malé operační řezy jen pro zavedení speciálních operačních tyčí (3-4cm), malé krevní ztráty, výrazně kratší doba hospitalizace obvykle 3-5 dní.

Klasická chirurgie : totální gastrektomie, resekční výkony na GIT zažívacím traktu, kýly, cévní výkony na cévách včetně odstranění varixů atd.

Pooperační péče

Pro operační výkony menšího rozsahu a u pacientů s minimem komplikujících onemocnění je pooperačně prováděno dospávání na dospávacím pokoji do stabilizace životně důležitých funkcí obvykle max. do 2 hodin po skončení operačního výkonu.

U velkých operačních výkonů a u pacientů se závažnými předoperačními onemocněními je prováděna pooperačně intenzívní péče na JIRP – jednotce intenzívní a resuscitační péče.

JIRP je vybavena moderní technikou pro umělou plicní ventilaci, monitoraci a pro ultrazvukovou diagnostiku v intenzívní péči, včetně diagnostiky hemodynamické (sledování změn krevního oběhu, pro Ci Ca hemodialýzu).

Přehled operačních výkonů v roce 2017:

Jednou z velkých zvláštností je tzv. trojboj- extrémně obézní pacient před ortopedickou ale i chirurgickou – robotickou operací projde sleeve gastrektomií a po úbytku váhy jsou nahrazeny velké klouby, nebo je proveden robotický operační výkon.

Zvláštností naší péče v této oblasti je: krátká čekací doba, provádění těchto výkonů u pacientů, kteří jsou pro zdravotní komplikace odmítáni jinde.

Naši pacienti se rekrutují z celé republiky a to i z oblastí, kde jsou velká operační centra, ale též z různých koutů Evropy.