Ortopedické oddělení spolu s následnou rehabilitační péčí má celkem 28 lůžek, k tomu dále 3 lůžka intenzivní péče v rámci jednotky intenzivní a resuscitační péče.

 

MUDr. Petr Juda
primář ortopedického oddělení
tel.: 566 512 363
petr.juda@mediterra.cz
Martina Kubišová
Staniční sestra
tel.: 566 512 360
martina.kubisova@mediterra.cz

Lůžková část oddělení je umístěna v nově vybudovaných prostorách nemocnice. Pacienti jsou ubytováni v moderně zařízených, převážně dvoulůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením, na některých pokojích je k dispozici TV a WIFI připojení k internetu. Na pokojích, které nejsou vybaveny TV přijímačem, je možné po domluvě se staniční sestrou využít vlastního přenosného přístroje. V rámci nadstandardních služeb je možné individuální objednání stravy z našeho stravovacího provozu.
O pacienty se na oddělení stará tým kvalifikovaných lékařů, sester a fyzioterapeutů. Naši pacienti jsou operováni na moderním superaseptickém klimatizovaném operačním sále, k dispozici je i samostatný sál pro septickou ortopedii.

Ve spektru naší operativy jednoznačně dominují endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, kdy po několik posledních let provádíme kolem 500 těchto operací ročně. Používáme implantáty cementované i necementované a u kolenního kloubu endoprotézy s rotačním plato. Nelze ale pominout i arthroskopické operace zejména kolena a ramena, kdy v poslední době operujeme velké množství náhrad předního zkříženého vazu nebo stabilizací ramenního kloubu pro recidivující luxaci.

Další oblastí, kde jsme aplikovali do praxe nejnovější poznatky a léčebné postupy, je například chirurgie nohy, hlavně řešení statických deformit (vbočený palec, plochá noha , deformity prstů). K dispozici máme moderní instrumentarium a implantáty „NEW DEAL“ pro chirurgii nohy.

Na ortopedickém oddělení jsou prováděny následující operace:

 

 • náhrady velkých kloubů endoprotézou (kyčel, koleno, rameno)
 • revizní operace náhrad velkých kloubů
 • arthroskopické operace (rameno, koleno, hlezno) – provádíme ošetření poraněných menisků, předního zkříženého vazu, chrupavky kloubní, opakovaného vykloubení ramena nebo čéšky. Dále odstranění nitrokloubních volných tělísek, nitrokloubních srůstů nebo zánětlivě změněné kloubní výstelky
 • chirurgie nohy – provádime zpevnění kloubů, korekce deformit palce a prstů nohy osteotomie přední části nohy u bolestivé ploché nohy atd.
 • operace syndromu kubitálního a karpálního kanálu, entezopathie jako například tzv. „ tenisový loket“, onemocnění a poškození šlach rotátorové manžety ramena
 • odstraňujeme nezhoubné nádory kostí a pohybového aparátu
 • revmatochirurgie (chirurgické léčba revmatických onemocnění)
 • traumatologie – sportovní úrazy, méně komplikovaná poranění pohybového aparátu – zlomeniny, poranění šlach, svalů a vazů.

V maximální možné míře využíváme tzv. miniinvazivních postupů, v indikovaných případech počítačové navigace. Používáme systém pro pooperační sběr krve ORTHO P.A.S. nebo tzv.autotransfuzi, moderní implantáty a endoprotézy. To vše zmenšuje zatížení pacienta, zlepšuje a urychluje hojení a rehabilitaci po operacích, zkracuje dobu pobytu v nemocnici a následnou rekonvalescenci. Miniinvazivní postupy snižují také pooperační bolest a menší jizvy jsou kosmeticky výhodné.

Veškerá lékařská péče poskytovaná na našem oddělení je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Tým odborníků

Primář oddělení

MUDr. Petr Juda

Lékaři

MUDr. Miloslav Pink, CSc.
MUDr. Mario Bertoli
MUDr. Nikolas Pávek
MUDr. Viktor Béreš
MUDr. Tomáš Kočiš

Popis výkonů

ARTHROSKOPIE

Arthroskopie je operační zákrok, prováděný v celkové nebo svodné anestezii, při kterém se z malých asi 1cm velkých řezů zavádí do kloubu přes speciální tubus optika arthroskopu a drobné nástroje.

Obraz z nitra kloubu je potom přes světelný kabel snímán kamerou a přenesen na TV obrazovku, kde je sledován operatérem.
Jedná se o tzv. miniinvazivní operační metodu, kterou dnes operujeme celou řadu kloubních poškození hlavně na kloubu kolenním, ramenním a hlezenném. Během operace je kloub plněn roztokem. Výhodou je minimální poškození svalů, pouzdra a měkkých tkání, které umožňují rychlý návrat k původní aktivitě.

Pomocí arthroskopie ošetřujeme:

Kolenní kloub

 • poškození menisků – odstranění poškozené části, v některých případech sešití trhliny menisku
 • poškození chrupavek – odstranění volných fragmentů, zahlazení tzv. shaving, oživení kosti pod chrupavkou – mikrofraktury, návrty k urychlení hojení
 • poškození předního zkříženého vazu – rekonstrukce vazu pomocí BTB nebo šlach hamstringů, revizní
 • nestabilita čéšky – ASKP stabilizace
 • onemocnění nitrokloubní výstelky /synovie/- odstranění frézkou (shaverem)

Hlezno

 • přední impingement, synovitis, osteofyty a tělíska, omezená hybnost a srůsty po úrazech.

Rameno

 • diagnostická ASKP (například před rekonstrukcí šlach rotátorové manžety)
 • uvolnění srůstů a obnovení pohybu
 • řešení přední nestability (opakované vykloubení)
 • ASAD – uvolnění subacromiálního prostoru ramena

Podle typu operace je nutná 1-5 denní hospitalizace. U operací na dolních končetinách použití berlí k odlehčení operované končetiny. Při rekonstrukcích nitrokloubních struktur (náhrada vazu, přišití pouzdra) bývá nutné znehybnění bandáží nebo ortézou.

Rizika:

 • tromboza žil dolní končetiny
 • plicní embolie (sraženina krve se dostane z končetiny do plic)
 • infekce kloubu
 • poškození (poranění) nervů nebo cév

OPERAČNÍ LÉČBA DEFORMIT NOHY

Hlavní typy:

vbočený palec, kladívkovité prsty a příčně plochá noha. Potom některé méně obvyklé deformity (např. následky po vrozených vadách nebo po úrazech).

Výrazně častěji jsou postiženy ženy. Je to dáno jednak dědičností a potom hlavně nepříznivým vlivem nevhodné obuvi. Své nositele obtěžují bolestí, obtížným obouváním, vadí kosmeticky.

Typy operací:

 • korekce valgosního/vbočeného palce – operace dle Austina
 • korekce kladivkovitých prstů – Post, Braggard
 • korekce příčně ploché nohy – Weilova osteotomie

V některých případech kombinace těchto zákroků.

Anestezie : celková, spinální, foot block

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU

Arthroza kyčelního kloubu je degenerativní onemocnění kyčelního kloubu, které se projevuje omezený pohybem, bolestí, praskáním v kloubu a v pokročilých stádiích zkrácením dolní končetiny na nemocné straně. K operačnímu řešení, které spočívá v implantaci umělé kloubní náhrady, přistupujeme v případě pokročilého postižení kloubu a hlavně tehdy, pokud pacient má výrazné, často i klidové bolesti, které vyžadují trvalé užívání analgetik.

Operace totální endoprotézy kyčle se provádí za hospitalizace v nemocnici, která trvá 12-14 dnů. Pacienti, kteří byly vyšetření na naší ambulanci a objednáni k operaci, nastupují v určený den k hospitalizaci. S sebou si přinesou nutná předoperační vyšetření. V následujících dnech jsou zařazení do operačního programu. Jsou detailně poučení o operaci, anestezii a rehabilitaci. Operace se provádí ve svodné nebo celkové anestezii.

Při implantaci umělého kyčelního kloubu je možné zvolit 2 operační techniky, první konvenční implantaci z řezu délky 15-25 cm, druhou takzvanou miniinvazivní , kdy řez je délky 7-10 cm a celý postup operace je šetrnější ke svalům a tkáním v okolí kyčelního kloubu. O použití miniinvazivní techniky rozhoduje operatér, nikoliv pacient. Ne pro každého je miniinvazivní postup vhodný a bezpečný.

Při operaci se odstraňuje poškozená hlavice kyčelního kloubu. Jamka se opracuje speciálními frézami a do ní se implantuje jamka kovová, do které se vkládá artikulační vložka, která je z polyethylenu nebo z keramiky. Do stehenní kosti se zavede po jejím upravení speciálními rašplemi kovový dřík, na jehož krček se nasazuje keramická hlavice požadované velikosti a délky. Toto je kompletní kyčelní endoprotéza, která se zakloubí, zavede se dren do operační rány a rána se zašije. Popisovaný postup se týká necementované endoprotézy.

Pokud operujeme cementovanou, tak se uvedený postup liší pouze v tom, že umělý kloub do kosti upevníme pomocí kostního cementu – jakéhosi tmelu, který po zatuhnutí pevně fixuje endoprotézu v kostěném lůžku. U necementované protézy je pevné fixace dosaženo jejím zašroubováním nebo naražením do kosti, která do ní během následujících týdnů vrůstá.

Po operaci je pacient 1 – 2 dny na JIP, následně potom na standardním lůžkovém oddělení.
1.den po operaci se posazujete a cvičíte na lůžku
2.den po převazu a odstranění drenu začíná chodit
3.-10.den rehabilitace nácvik chůze, cvičení, chůze na schodech, běžná obsluha toalet atd.
10-12.den odstranění stehů a propuštění

Plán kontrol:

 • 3 měsíce od operace s RTG snímkem,
 • 12 měsíců od operace s RTG snímkem,
 • dále potom vždy po roce.

Jinak podle určení ošetřujícího lékaře a kdykoliv, jestliže budete mít nějaké obtíže.

Dotazy

[]
1 Step 1
Jméno
Příjmení
Telefonváš telefon
Text zprávymísto pro váš text
0 /

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

Previous
Next