Nemocnice Mostiště  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Chirurgické oddělení
Zašlete nám Váš dotaz
Jméno
Příjmení
E-mail
Text zprávy
Výběr pojišťovny
Dnes je který den v týdnu?
(např. pondělí)
podtržené položky jsou povinné!

Souhlas se zpracováním údajů

Chirurgické oddělení

Nově zrekonstruované chirurgické oddělení (kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2017) je neodmyslitelnou součástí Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích. Jednotlivé lékařské obory lůžkové péče naší nemocnice se vzájemně doplňují a tak lze docílit komplexnosti poskytované péče. Vedle dalších lůžkových oddělení - interny, ortopedie a následné péče - poskytuje chirurgické oddělení naší nemocnice poměrně širokou škálu chirurgických výkonů.

Základní skupinu tvoří výkony z oblasti všeobecné chirurgie. Pro laika lze přiblížit tak, že nejčastěji chirurgicky léčíme, tedy operujeme, onemocnění žlučníku, různé druhy kýl, záněty slepého střeva, nádory, či jiná onemocnění žaludku a střev. Dále veškeré náhle vzniklé stavy, které vyžadují neodkladnou chirurgickou péči, tj. krvácení, záněty a otravy krve, úrazy. Za posledních 15 let došlo k výraznému rozvoji miniinvazívních technik. Jedná se o operace za použití kamery, světelného zdroje a dalších speciálních nástrojů. Předností pro pacienta je potom malá operační rána, minimální porušení stěny břišní, zpravidla menší bolestivost a řada dalších argumentů. Po letitých zkušenostech však také víme, že se nadále setkáváme s diagnózami, které se bez „velkého řezu“ prostě neobejdou.

Vedle všeobecné chirurgie se postupem doby i na našem pracovišti profilují specializované chirurgické disciplíny. Například chirurgie štítné žlázy, kde ve spolupráci s endokrinologickou ambulancí operujeme každoročně řadu nemocných. Chirurgická léčba štítné žlázy znamená v naprosté většině případů její úplné odstranění.

Jinou oblastí našeho spektra výkonů jsou operace z oboru cévní chirurgie. Mnohdy se jedná o náhlé uzávěry tepen, zejména dolních končetin, například krevním vmetkem z levé síně srdeční. Pokud chirurg okamžitě správně nezasáhne, může být pacientova dolní končetina velmi ohrožena. Dokonce může dojít k tak závažné poruše prokrvení, že stav skončí amputací končetiny. Bohužel se tyto dramatické stavy netýkají pouze přestárlých pacientů. V plánovaném spektru našich výkonů provádíme rekonstrukce zúžených, či zcela uzavřených úseků tepen, tzv. bypassy. Největším zde poskytovaným výkonem je náhrada břišní aorty protézou.

Řadu let se zaměřujeme na správnou chirurgickou léčbu tzv. „křečových žil“ s kožním defektem, tedy bércovým vředem.

Každodenní provoz je zajištěn na úseku ambulancí, standardního oddělení, jednotky intenzívní péče pro chirurgické obory a na operačních sálech.

Naším cílem je poskytovat moderní a kvalitní chirurgickou péči a věnovat pacientům osobní přístup.

Kontakt

Primář oddělení: MUDr. Jaroslav Tvarůžek
Staniční sestra: Hana Krčmářová
tel.: 566 512 350

Tým odborníků

Primář oddělení:
MUDr. Jaroslav Tvarůžek

Zástupce primáře:
MUDr. Igor Šimoník

Lékaři:
MUDr. Zdeněk Eber
MUDr. Karel Riebel
MUDr. Azat Chamzin, CSc.
MUDr. Jan Doležel, PhD.
MUDr. Radomír Zachoval, PhD.
MUDr. Lubomír Novotný
MUDr. Milan Maleček 


Specializace
CÉVNÍ CHIRURGIE: prim. MUDr. Jaroslav Tvarůžek
CHIRURGICKÁ LÉČBA ŠTÍTNÉ ŽLÁZY: prim. MUDr. Jaroslav Tvarůžek
CHIRURGICKÁ LÉČBA OBEZITY: MUDr. Igor Šimoník
CHIRURGICKÁ LÉČBA HEMEROIDŮ: MUDr. Igor Šimoník (včetně výhřezu konečníku)
CHIRURGICKÁ LÉČBA KÝLY: MUDr. Zdeněk Eber, MUDr. Karel Riebel
NÁDORY ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ: MUDr. Zdeněk Eber
UROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ: MUDr. Jan Doležel, PhD.