Nemocnice Mostiště  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Ortopedické oddělení
Zašlete nám Váš dotaz
Jméno
Příjmení
E-mail
Text zprávy
Výběr pojišťovny
Dnes je který den v týdnu?
(např. pondělí)
podtržené položky jsou povinné!

Souhlas se zpracováním údajů

Ortopedické oddělení

Ortopedické oddělení spolu s následnou rehabilitační péčí má celkem 28 lůžek, k tomu dále 3 lůžka intenzivní péče v rámci jednotky intenzivní a resuscitační péče. 

Lůžková část disponuje převážně dvoulůžkovými pokoji se samostatným sociálním zařízením, na pokojích je k dispozici TV a WIFI připojení k internetu. V rámci nadstandardních služeb je možné individuální objednání stravy z našeho stravovacího provozu.

O pacienty se na oddělení stará tým kvalifikovaných lékařů, sester a fyzioterapeutů. Naši pacienti jsou operováni na moderním superaseptickém klimatizovaném operačním sále, k dispozici je i samostatný sál pro septickou ortopedii.

Ve spektru naší operativy jednoznačně dominují endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, kdy po několik posledních let provádíme kolem 500 těchto operací ročně. Používáme implantáty cementované i necementované a u kolenního kloubu endoprotézy s rotačním plato. Nelze ale pominout i arthroskopické operace zejména kolena a ramena, kdy v poslední době operujeme velké množství náhrad předního zkříženého vazu nebo stabilizací ramenního kloubu pro recidivující luxaci.

Další oblastí, kde jsme aplikovali do praxe nejnovější poznatky a léčebné postupy, je například chirurgie nohy, hlavně řešení statických deformit (vbočený palec, plochá noha , deformity prstů). K dispozici máme moderní instrumentarium a implantáty „NEW DEAL“ pro chirurgii nohy.

Na ortopedickém oddělení jsou prováděny následující operace:

 • náhrady velkých kloubů endoprotézou (kyčel, koleno, rameno)
 • revizní operace náhrad velkých kloubů
 • arthroskopické operace (rameno, koleno) - provádíme ošetření poraněných menisků, předního zkříženého vazu, chrupavky kloubní, opakovaného vykloubení ramena nebo čéšky. Dále odstranění nitrokloubních volných tělísek, nitrokloubních srůstů nebo zánětlivě změněné kloubní výstelky
 • chirurgie nohy - provádime zpevnění kloubů, korekce deformit palce a prstů nohy osteotomie přední části nohy u bolestivé ploché nohy atd.
 • operace syndromu kubitálního a karpálního kanálu, entezopathie jako například tzv. „ tenisový loket“, onemocnění a poškození šlach rotátorové manžety ramena
 • odstraňujeme nezhoubné nádory kostí a pohybového aparátu
 • revmatochirurgie (chirurgické léčba revmatických onemocnění)
 • traumatologie - sportovní úrazy, méně komplikovaná poranění pohybového aparátu – zlomeniny, poranění šlach, svalů a vazů.

Používáme systém pro pooperační sběr krve ORTHO P.A.S. nebo tzv.autotransfuzi, moderní implantáty a endoprotézy. To vše zmenšuje zatížení pacienta, zlepšuje a urychluje hojení a rehabilitaci po operacích, zkracuje dobu pobytu v nemocnici a následnou rekonvalescenci.

Veškerá lékařská péče poskytovaná na našem oddělení je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Kontakt

MUDr. Petr Juda
primář ortopedického oddělení

tel.: 566 512 364
petr.juda@mediterra.cz

Martina Kubišová
Staniční sestra

tel.: 566 512 360  

Tým odborníků

Primář oddělení:
MUDr. Petr Juda

Lékaři:
MUDr. Miloslav Pink, CSc.
MUDr. Mario Bertoli
MUDr. Nikolas Pávek
MUDr. Viktor Béreš
MUDr. Tomáš Kočiš

Popis výkonů

ARTHROSKOPIE

Arthroskopie je operační zákrok, prováděný v celkové nebo svodné anestezii, při kterém se z malých asi 1cm velkých řezů zavádí do kloubu přes speciální tubus optika arthroskopu a drobné nástroje.

Obraz z nitra kloubu je potom přes světelný kabel snímán kamerou a přenesen na TV obrazovku, kde je sledován operatérem.
Jedná se o tzv. miniinvazivní operační metodu, kterou dnes operujeme celou řadu kloubních poškození hlavně na kloubu kolenním, ramenním a hlezenném. Během operace je kloub plněn roztokem. Výhodou je minimální poškození svalů, pouzdra a měkkých tkání, které umožňují rychlý návrat k původní aktivitě.

Pomocí arthroskopie ošetřujeme:

kolenní kloub

 • poškození menisků - odstranění poškozené části, v některých případech sešití trhliny menisku
 • poškození chrupavek - odstranění volných fragmentů, zahlazení tzv. shaving, oživení kosti pod chrupavkou - mikrofraktury, návrty k urychlení hojení
 • poškození předního zkříženého vazu - rekonstrukce vazu pomocí BTB nebo šlach hamstringů, revizní
 • nestabilita čéšky - ASKP stabilizace
 • onemocnění nitrokloubní výstelky /synovie/- odstranění frézkou (shaverem)

rameno

 • diagnostická ASKP (například před rekonstrukcí šlach rotátorové manžety)
 • uvolnění srůstů a obnovení pohybu
 • řešení přední nestability (opakované vykloubení)
 • ASAD – uvolnění subacromiálního prostoru ramena

hlezno

 • přední impingement, synovitis, osteofyty a tělíska, omezená hybnost a srůsty po úrazech.


Podle typu operace je nutná 1-5 denní hospitalizace. U operací na dolních končetinách použití berlí k odlehčení operované končetiny. Při rekonstrukcích nitrokloubních struktur (náhrada vazu, přišití pouzdra) bývá nutné znehybnění bandáží nebo ortézou.

Rizika:

 • tromboza žil dolní končetiny
 • plicní embolie (sraženina krve se dostane z končetiny do plic)
 • infekce kloubu
 • poškození (poranění) nervů nebo cév


OPERAČNÍ LÉČBA DEFORMIT NOHY

Hlavní typy:

vbočený palec, kladívkovité prsty a příčně plochá noha. Potom některé méně obvyklé deformity (např. následky po vrozených vadách nebo po úrazech).

Výrazně častěji jsou postiženy ženy. Je to dáno jednak dědičností a potom hlavně nepříznivým vlivem nevhodné obuvi. Své nositele obtěžují bolestí, obtížným obouváním, vadí kosmeticky.

Typy operací:

 • korekce valgosního/vbočeného palce - operace dle Austina
 • korekce kladivkovitých prstů - Post, Braggard
 • korekce příčně ploché nohy - Weilova osteotomie

V některých případech kombinace těchto zákroků.

Anestezie : celková, spinální, foot block

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU

Arthroza kyčelního kloubu je degenerativní onemocnění kyčelního kloubu, které se projevuje omezený pohybem, bolestí, praskáním v kloubu a v pokročilých stádiích zkrácením dolní končetiny na nemocné straně. K operačnímu řešení, které spočívá v implantaci umělé kloubní náhrady, přistupujeme v případě pokročilého postižení kloubu a hlavně tehdy, pokud pacient má výrazné, často i klidové bolesti, které vyžadují trvalé užívání analgetik.

Operace totální endoprotézy kyčle se provádí za hospitalizace v nemocnici, která trvá 12-14 dnů. Pacienti, kteří byly vyšetření na naší ambulanci a objednáni k operaci, nastupují v určený den k hospitalizaci. S sebou si přinesou nutná předoperační vyšetření. V následujících dnech jsou zařazení do operačního programu. Jsou detailně poučení o operaci, anestezii a rehabilitaci. Operace se provádí ve svodné nebo celkové anestezii.

Při implantaci umělého kyčelního kloubu je možné zvolit 2 operační techniky, první konvenční implantaci z řezu délky 15-25 cm, druhou takzvanou miniinvazivní , kdy řez je délky 7-10 cm a celý postup operace je šetrnější ke svalům a tkáním v okolí kyčelního kloubu. O použití miniinvazivní techniky rozhoduje operatér, nikoliv pacient. Ne pro každého je miniinvazivní postup vhodný a bezpečný.

Při operaci se odstraňuje poškozená hlavice kyčelního kloubu. Jamka se opracuje speciálními frézami a do ní se implantuje jamka kovová, do které se vkládá artikulační vložka, která je z polyethylenu nebo z keramiky. Do stehenní kosti se zavede po jejím upravení speciálními rašplemi kovový dřík, na jehož krček se nasazuje keramická hlavice požadované velikosti a délky. Toto je kompletní kyčelní endoprotéza, která se zakloubí, zavede se dren do operační rány a rána se zašije. Popisovaný postup se týká necementované endoprotézy.

Pokud operujeme cementovanou, tak se uvedený postup liší pouze v tom, že umělý kloub do kosti upevníme pomocí kostního cementu – jakéhosi tmelu, který po zatuhnutí pevně fixuje endoprotézu v kostěném lůžku. U necementované protézy je pevné fixace dosaženo jejím zašroubováním nebo naražením do kosti, která do ní během následujících týdnů vrůstá.

Po operaci je pacient 1 – 2 dny na JIP, následně potom na standardním lůžkovém oddělení.
1.den po operaci se posazujete a cvičíte na lůžku
2.den po převazu a odstranění drenu začíná chodit
3.-10.den rehabilitace nácvik chůze, cvičení, chůze na schodech, běžná obsluha toalet atd.
10-12.den odstranění stehů a propuštění

Plán kontrol:

 • 3 měsíce od operace s RTG snímkem,
 • 12 měsíců od operace s RTG snímkem,
 • dále potom vždy po roce.

Jinak podle určení ošetřujícího lékaře a kdykoliv, jestliže budete mít nějaké obtíže.