Nemocnice Mostiště  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  LDN a rehabilitační péče

LDN a rehabilitační péče

Léčebna pro dlouhodobě nemocné je lůžkové zdravotnické zařízení, na které jsou přijímáni pacienti vyžadující dlouhodobou léčebnou péči. Pacienti jsou přijímáni z jednotlivých oddělení nemocnice na doporučení příslušného primáře nebo z domova na doporučení příslušného praktického lékaře.

Na LDN jsou hospitalizováni pacienti s chronickými interními onemocněními, z neurologických odděleních nejčastěji pacienti po cévních mozkových příhodách, z ortopedie nemocní k rehabilitaci po operacích kloubního aparátu a z chirurgického oddělení pacienti k doléčení po složitějších operacích, vyžadující dlouhodobější rekonvalescenci.

LDNPobyt na LDN je časově omezen na dobu 3 měsíců a je možno ho o měsíc prodloužit po schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. LDN úzce spolupracuje se sociální službou a někteří pacienti jsou následně umisťováni v ústavech sociální péče.

Některá lůžka mají hospicový charakter a jsou zde umísťováni nevyléčitelně nemocní pacienti.

Nepřetržitě jsou dostupné všechny služby komplementu nemocnice (laboratoře, RTG, konsiliární služba všech oborů). Léčebna úzce spolupracuje s nemocnicí a jsou vytvořeny podmínky, aby v případě zhoršení stavu byl pacient přeložen na lůžka akutní péče.

Kontakty

LDN V. - staniční sestra: Kateřina Blahová, tel: 566 512 370
LDN VI. - staniční sestra Martina Novotná, tel: 566 512 372
ONP - staniční sestra Kaštanová Hana, tel: 566 512 340


Sociální pracovnice: Ing., Mgr. Marie Doležalová
tel: 566 512 343, mobil: 734 449 365, mail: marie.dolezalova@mediterra.cz
Sociální pracovnice je přítomna v pondělí ve středu a v pátek od 6:00 do 14:00. Jiný termín je potřeba domluvit telefonicky předem v době její přítomnosti.
Administrativní služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

Tým odborníků

Primář oddělení:
Prim. MUDr. Gebre Selassie Chamola

Lékaři:
MUDr. Ivana Tvarůžková