Nemocnice Mostiště  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Jednotka intenzivní a resuscitační péče
Zašlete nám Váš dotaz
Jméno
Příjmení
E-mail
Text zprávy
Výběr pojišťovny
Dnes je který den v týdnu?
(např. pondělí)
podtržené položky jsou povinné!

Souhlas se zpracováním údajů

Jednotka intenzivní a resuscitační péče

Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP) vznikla 1.1.2007 sloučením všech lůžek intenzivní péče v nemocnici – 4lůžková část pro pacienty s interním onemocněním a 6lůžková část pro chirurgické pacienty. Od 1.10.2011 v rámci restrukturalizace lůžkového fondu ve zdravotnických zařízeních KRAJE VYSOČINA došlo k uzavření interní části. Současně byl otevřen dospávací pokoj pro pacienty po anesteziích.

JIRPJIRP má boxový systém ošetřování, 1x 1lůžkový box, 1x2lůžkový box a 1x3lůžkový box. JIRP je vybavena přístroji pro monitorování, podporu nebo náhradu životních funkcí (TK – včetně invazivního sledování, P, SatO2,DF – Criticare Poet Plus, nGenuity, přístroje pro UPV – včetně NIV – Raphael XTC, přístroj pro CRRT - Kimal Hygieia Plus zajištěn ve spolupráci s f. Biomedica cz)

Jsou zde hospitalizovaní pacienti po velkých operačních výkonech (totální náhrady velkých kloubů, operace na aortě, po velkých resekčních výkonech na zažívacím traktu, po urologických operacích…), pacienti v závažném zdravotním stavu s ohrožením základních životních funkcích, u kterých se nedá vyloučit akutní chirurgický výkon.

Anestezie

Tým lékařů JIRP zajišťuje cca 1500 anestezií ročně na dvou operačních sálech. V současné době výrazně narůstá počet operačních výkonů s délkou nad 120 minut a u pacientů nad 65 let. Cca 25% výkonů je ve svodné nebo lokální anestezii. Zvláštností pracoviště je anestezie a pooperační péče u sakrální deaferentace – jediné místo v České republice, kde se tento výkon provádí.

Dospávací pokoj

Otevřen 1.10.2012. Připraven pečovat o 3 pacienty po anesteziích. Je vybaven monitorovací technikou k zajištění bezproblémového pooperačního průběhu. Provozní doba od 6:30 do 18:30.

Kontakty

Primář oddělení: Doc. MUDr. Jiří Bonaventura, CSc.
Staniční sestra CHIR JIRP: Eva Havlíčková

JIRP chirurgická:
tel.: 566 512 358
tel.: 566 512 356

Tým odborníků

Primář oddělení:
Doc. MUDr. Jiří Bonaventura, CSc.

Lékaři:
MUDr. Miloň Němec
MUDr. Petr Novotný
MUDr. Hana Sovová
MUDr. Helena Vašková
MUDr. Libor Žák
MUDr. Pavel Svoboda
MUDr. Filip Vrzal
MUDr. Karel Puszkailer
MUDr. Jiří Černošek