Nemocnice Mostiště  »  Mostiště  »  O společnosti  »  Správa nemocnice

Správa nemocnice

Pavlína Bíbrová
mzdová účetní

tel.: 566 512 383
pavlina.bibrova@mediterra.cz

Silvie Hugová
personalistka

tel.: 566 512 383
silvie.hugova@mediterra.cz

Bc. Karel Bílek
IT specialista

tel: 566 512 387

mobil: 739 078 123
karel.bilek@mediterra.cz

Aneta Hanáková
stravovací úředník, skladní

tel.: 566 512 393

Zita Batelková
vedoucí ekonomického úseku

tel.: 566 512 382
zita.batelkova@mediterra.cz

Marie Krištofová
vedoucí stravovacího provozu, bistro

tel.: 566 512 393
marie.kristofova@mediterra.cz

Ing. Martin Benírške
referent ZP

tel.: 566 512 386
martin.benirske@mediterra.cz

Markéta Strádalová
skladové hospodářství

tel.: 566 512 382

mobil: 732 234 307
marketa.stradalova@mediterra.cz

Eva Hermanová
projektový manager

tel. 566 512 380

mobil: 733 539 396
eva.hermanova@mediterra.cz

Bc. Pavlína Bíbrová
pokladní, skladní

 tel.: 566 512 392
pavlina.bibrova1@mediterra.cz

Bc. Jindřiška Šanderová
interní auditor, manažer kvality, asistentka

tel.: 566 512 386

mobil: 737 614 185
jindriska.sanderova@mediterra.cz

Mgr. , Ing. Marie Doležalová
sociální pracovnice

tel.: 566 512 343
mobil: 734 449 365

marie.dolezalova@mediterra.cz