Nemocnice Mostiště  »  Informace  »  Pro pacienty  »  Jdu do nemocnice

Jdu do nemocnice

Objednání k vyšetření a k plánovanému operačnímu výkonu

K vyšetření se pacienti objednávají osobně nebo telefonicky na daném telefonním čísle konkrétního pracoviště. Objednání je možné v průběhu pracovní doby od 7:00 do 14:00 hodin. Vhodnější doba je v čase od 12:00 do 14:00. Pokud je u ambulance uveden e-mail, můžete se na uvedeném e-mailu objednat.

K ambulantnímu vyšetření se dostavte ve stanovený den. S sebou si přineste kartičku zdravotní pojišťovny, doporučení pratického lékaře nebo odesílajícího specialisty, seznam léků které užíváte, rentgenové snímky, případně další lékařské zprávy a nálezy (výsledky krevních testů, SONO, magnetické rezonance, nálezy neurologické a interní).

Operace a příjem na oddělení:

Pokud bude nutná operace, ošetřující lékař Vás poučí o typu operace, všech podrobnostech léčby a stanoví termín přijetí do nemocnice. Dostanete pokyny se seznamem požadovaných vyšetření před operací a informace, co je potřeba si přinést s sebou k hospitalizaci. Ve stanovený den se dostavte na ambulanci mezi 7-10 hodinou, pozdější příjem k plánovanému výkonu jen ve vyjímečných případech mezi 10-12 hodinou po domluvě s lékařem.

S sebou si přineste kompletní předoperační vyšetření dle pokynů, které jste obdrželi při stanovení termínu k operaci. Pokud není předoperační vyšetření kompletní, nemůžete být přijati k plánované operaci. Jakoukoliv změnu zdravotního stavu (nachlazení, škrábání v krku, rýma) oznamte přijímacímu lékaři již na ambulanci.

Pokud budete operováni ještě v den příjmu, je nutné se dostavit k přijetí na lačno (6 hodin nejíst, nepít, nekouřit).

Co vzít s sebou do nemocnice:

 • občanský průkaz a kartu zdravotní pojišťovny
 • osobní hygienické potřeby
 • vhodné přezůvky
 • pyžamo
 • dostupnou zdravotní dokumentaci
 • v případě operace na dolních končetinách francouzské nebo podpažní berle (ortopedie)
 • interní předoperační vyšetření před plánovaným operačním zákrokem
 • seznam léků, které užíváte
 • formulář Pracovní neschopnosti, pokud máte vystavenu
 • elastické tzv. antitrombotické kompresivní punčochy na dolní končetiny (ortopedie)

Co do nemocnice nebrat:

 • větší finanční obnos, vkladní knížky, kreditní karty
 • alkohol a jiné návykové látky
 • zbraně

Za cennosti a finanční částky, které si ponecháte u sebe, nemocnice při jejich ztrátě neodpovídá. V případě potřeby k jejich uložení využijte trezor nemocnice po domluvě se staniční sestrou.

Respektujte prosím zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů po dobu hospitalizace v celém areálu nemocnice. Dodržujte naordinovaný dietní režim, který je součástí léčby.

Při přijetí na lůžko Vám bude založena lékařská a ošetřovatelská dokumentace, budete vyšetřeni a uloženi na lůžko. Vaše osobní věci budou bezpečně uloženy.

Ošetřující lékař a sestra Vás seznámí s postupem plánovaných vyšetření a léčby, poučí o dietě a léčebném režimu a zodpoví všechny Vaše dotazy. Souhlas s hospitalizací, vyšetřeními, event.operačním zákrokem potvrdíte podpisem příslušného formuláře. V případě jakýchkoliv dotazů a pochybností se neváhejte obrátit na ošetřující personál, vše Vám ochotně vysvětlí.

Během hospitalizace se řiďte prosím pokyny a radami ošetřujícího personálu, dodržujte dietní režim, pitný režim (pijte dostatečné množství tekutin) neužívejte sami léky, které Vám nebyly naordinovány. O propuštění do domácího léčení nebo přeložení na jiné oddělení rozhoduje ošetřující lékař.

Při propuštění obdržíte propouštěcí zprávu, kterou předáte do tří dnů svému praktickému lékaři. Zde bude popsán průběh léčby, diagnozy a doporučení dalšího postupu. Budete detailně poučeni o tom jak se chovat doma po propuštění, jaký režim dodržovat, které léky užívat (tyto Vám i na nutnou dobu vydáme), čeho se vyvarovat. Dostanete termín kontroly v příslušné ambulanci naší nemocnice nebo u vašeho spádového lékaře.

Dopravu z nemocnice si zajistěte, přepravu sanitkou je možno předepsat jen ve vyjímečných případech.

Vzhledem k tomu, že některá oddělení naší nemocnice jsou výukovým pracovištěm, můžete se během svého pobytu setkat se studenty zdravotnických škol nebo lékařských fakult.

Děkujeme Vám za důvěru a dodržování těchto pravidel.