Duchovní služby

Kaple se nachází v 1. patře budovy D mezi chirurgickým oddělením a oddělením ONP.

Bohoslužba se koná v pondělí od 14.00-15.00 hodin. Poté individuální návštěvy kněze u pacientů.