Bariatrická a obezitologická ambulance

Naše pracoviště se od roku 2004 zabývá problematikou léčby obezity, jejíž fenomén a významná zdravotní rizika s ní spojená dnes v naší i celosvětové populaci nezadržitelně narůstá.

Našim pacientům nabízíme ve spolupráci s týmem špičkových odborníků z oborů obezitologie, interní medicíny, chirurgie, psychologie, diabetologie a gastroenterologie komplexní léčbu.

Nosným programem našeho oddělení je v prvé řadě chirurgická léčba obezity, a to především v podobě tzv. „ sleeve gastrectomie“ – neboli „ tubulizace žaludku , která díky své vysoké efektivnosti představuje dnes nejrozšířenější formu operačního řešení obezity v Evropě. Počtem provedených operačních výkonů se dnes naše pracoviště řadí na jedno z předních míst v rámci ČR. Za posledních 13 let jsem provedli již více než 2000 bariatrických operací.

Rádi Vás uvítáme s vašimi problémy v naší bariatrické poradně, která se nachází v prostorách chirurgické ambulance.

tel.: 566 512 320
Ke konzultaci je možné se objednat ve středu mezi 11.00 a 14.00 hod., v době bariatrické poradny.

 

Středa 11.00 – 14.00

MUDr. Igor Šimoník

Zašlete nám Váš dotaz

1 Step 1
Jméno
Příjmení
Telefonváš telefon
Text zprávymísto pro váš text
0 /

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

Previous
Next

Tubulizace žaludku – (sleeve gastrectomy)

představuje nový, moderní způsob chirurgické léčby obezity. Jedná se o zákrok , který je prováděn miniinvazivní laparoskopickou operační technikou.

Princip operace spočívá ve zmenšení objemu stávajícího žaludku, a to odstraněním tzv. velké křiviny, čímž dochází ke změně tvaru žaludku z původně vakovitého na trubicovitý. Objem takto zmenšeného žaludku se pak pohybuje v rozmezí 180 – 200 ml. Důsledkem je podstatné omezení množství přijímané stravy, což vede následně k redukci váhy.

V odstraněné části žaludku se navíc nachází zóna produkce tzv. „hladových hormonů“, především Ghrelinu, který za normálních okolností navozuje svým působením na centrální nervový systém pocit hladu. Odstranění této sekreční oblasti žaludku, spolu s výše popsaným zmenšením jeho objemu, umožňuje tedy následně pacientům efektivní způsob redukce váhy bez výraznějšího pocitu hladu.

K výkonu jsou indikováni všichni pacienti u nichž selhala klasická konzervativní léčba obezity, a jejichž BMI (body mass index ) je vyšší než 40. V případě , že se BMI pacienta pohybuje v rozmezí 35 – 40 , jsou k výkonu indikováni pacienti, u nichž se kromě obezity vyskytují další významná zdravotní rizika a obtíže, které prokazatelně souvisí s nadváhou (např. cukrovka, vysoký krevní tlak, poruchy funkce štítné žlázy, srdeční onemocnění, bolesti kloubů a zad atd.). Jedince, jež mají hodnotu BMI nižší než 35 k operačnímu výkonu do nedávna indikovat nešlo. V současné době mohou být k operaci indikováni i pacienti, jejichž BMI je nižší než 35. Jedná se především o pacienty s diabetem, kteří mají obtížně korigovatelnou hladinu cukru v krvy ( glykemii ). Jejich indikace k operaci je však záležitostí víceoborového indikačního týmu, kde má hlavní slovo diabetolog.

Pacient, jenž se rozhodne operaci podstoupit a je k ní lékařem indikován, musí podstoupit některá standardní přípravná vyšetření. Jedná se hlavně o provedení interního předoperačního vyšetření, gastrofibroskopie, event. psychologického vyšetření, či některých dalších doplňkových vyšetření dle rozhodnutí lékaře. Vlastní doba hospitalizace nepřekračuje 4 – 5 dnů.

Pooperační období

V rámci pooperačního období musí pacient dodržovat některá striktní dietní opatření – a to v rozmezí cca 5 – 6 týdnů od operace.

První 4 týdny po operaci je nutno přijímat pouze tekutou stravu ( většinou ve formě bujonů, či ovocných a zeleninových šťáv ), a to především z důvodu zajištění bezproblémového a klidného zhojení operovaného žaludku. Následuje 1 týden kašovité stravy , po které pacient zvolna přechází na zcela normální ( myšleno racionální ) stravu pevnou.

V pooperačním a dalším léčebném období nejsou nutné časté kontroly. Pacient přichází k první kontrole cca 2-4 měsíce po operaci, následně po půl roce a poté již pouze 1x za rok.

Naše i celosvětové dosavadní zkušenosti s redukcí váhy u pacientů s tubulizací žaludku jsou více než povzbudivé.

Váhové rozpětí našich pacientů se pohybuje v průměru mezi 105– 200 kg., přičemž průměrný váhový úbytek po 1 roce léčby činil přibližně 30 – 50 kg ( v závislosti na výchozích parametrech pacienta ).

Tyto dosažené výsledky nás opravňují k tvrzení, že tubulizace žaludku, jakožto forma bariatrické chirurgie, je zcela odůvodněná a vysoce efektivní léčba obezity, vedoucí k trvalé redukci váhy a zcela zásadním způsobem snižující nebezpečná zdravotní rizika , jenž se s morbidní obezitou prokazatelně pojí.

Specialista pro chirurgickou léčbu obezity

MUDr. Igor Šimoník