Jednotka intenzivní a resuscitační péče

byla otevřena 1.1.2007, má k dispozici 6 lůžek, jsou zde hospitalizováni pacienti po velkých operačních výkonech (totální náhrady velkých kloubů, po velkých resekčních výkonech na zažívacím traktu, po urologických operacích, po operacích prováděných robotickým systémem daVinci …), pacienti v závažném zdravotním stavu s ohrožením základních životních funkcích, u kterých se nedá vyloučit akutní chirurgický výkon.

 

MUDr. Marián Sandecký
 JIRP, anestezie
tel.: 566 512 356-357

marian.sandecky@mediterra.cz

Eva HAVLÍČKOVÁ
Staniční sestra
tel.: 566 512 356-357

Lékaři

MUDr. Miloň NĚMEC
MUDr. Samuel ŽIDEK
MUDr. Michal DRÁB

Externisté

MUDr. Jozef KLUČKA

Zašlete nám Váš dotaz

1 Step 1
Jméno
Příjmení
Telefonváš telefon
Text zprávymísto pro váš text
0 /

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

Previous
Next

Anestezie

Tým lékařů anesteziologů zajišťuje tzv. perioperační péči. Ta zahrnuje:

Předoperační zhodnocení klinického stavu pacientů, po předchozím laboratorním vyšetření, interním předoperačním vyšetřením, případně dle komplikujících onemocnění vyšetření dalších specialistů (např. diabetologa, kardiologa, nefrologa, apod.).

Zajištění sedace (zklidnění pacienta) večer a ráno před operací. Jsou vybrány léky z chronické medikace, které pacient bude dostávat bezprostředně před operací.

Anesteziologové podávají anestézie jak pro elektivní (plánované) operační výkony, tak pro operační výkony akutní.

Robotická chirurgie

roRAPPE – radikální odstranění prostaty se zhoubným nádorem

parciální nephrectomie

adrenalektomie

resekční výkony na střevě obvykle pro nádor, včetně nízkých resekcí recto-sigmatu-RS, tj. resekcí blízkých konečníku: robotická chirurgie umožňuje i v této lokalizaci zachování kontinuity střeva(bez vývodu – tzv. stomie).

Laparoskopická chirurgie

Sleeve gastrektomie – chirurgická léčba obezity.

Laparoskopické operace žlučníku, kýly, slepého střeva apod.

Výhody robotických a laparoskopických operací:
Minimální invazivita, malé operační řezy jen pro zavedení speciálních operačních tyčí (3-4cm), malé krevní ztráty, výrazně kratší doba hospitalizace obvykle 3-5 dní.

Klasická chirurgie : totální gastrektomie, resekční výkony na GIT zažívacím traktu, kýly, cévní výkony na cévách včetně odstranění varixů atd.

Pooperační péče

Pro operační výkony menšího rozsahu a u pacientů s minimem komplikujících onemocnění je pooperačně prováděno dospávání na dospávacím pokoji do stabilizace životně důležitých funkcí obvykle max. do 2 hodin po skončení operačního výkonu.

U velkých operačních výkonů a u pacientů se závažnými předoperačními onemocněními je prováděna pooperačně intenzívní péče na JIRP – jednotce intenzívní a resuscitační péče.

JIRP je vybavena moderní technikou pro umělou plicní ventilaci, monitoraci a pro ultrazvukovou diagnostiku v intenzívní péči, včetně diagnostiky hemodynamické (sledování změn krevního oběhu, pro Ci Ca hemodialýzu).

Přehled operačních výkonů v roce 2017:

Jednou z velkých zvláštností je tzv. trojboj- extrémně obézní pacient před ortopedickou ale i chirurgickou – robotickou operací projde sleeve gastrektomií a po úbytku váhy jsou nahrazeny velké klouby, nebo je proveden robotický operační výkon.

Zvláštností naší péče v této oblasti je: krátká čekací doba, provádění těchto výkonů u pacientů, kteří jsou pro zdravotní komplikace odmítáni jinde.

Naši pacienti se rekrutují z celé republiky a to i z oblastí, kde jsou velká operační centra, ale též z různých koutů Evropy.