Historie

2003

V roce 2003 bylo prvořadým úkolem stabilizovat finanční situaci. Byl vytvořen program finanční konsolidace ekonomických ukazatelů a vnějších vztahů nemocnice. Lékařský tým byl posílen novými odborníky a začala se připravovat koncepce rozvoje nových metod léčby. Byl zakoupen nový ultrazvukový přístroj pro kardiologii a další obory.

2004

Rok 2004 začal výstavbou nového ortopedického oddělení, které vzniklo v nadstavbě oddělení chirurgie ve druhém nadzemním podlaží. Moderní oddělení nabízí svým pacientům ubytování v převážně dvojlůžkových, komfortních pokojích. Má moderní design a po praktické stránce nabízí pacientům vysoký komfort při pobytu v nemocnici. Oddělení disponuje 30 lůžky a veškerá lůžková kapacita je bez doplatku. Naším cílem je spokojený pacient.

Ortopedické oddělení se těší vysokému zájmu pacientů, který rok od roku roste. V prosinci tohoto roku byl v nemocnici natočen film o operaci štítné žlázy pro pořad Diagnóza, který vysílala ČT 2. Pořad představil jeden z tehdejších projektů chirurgického oddělení – specializaci na konkrétní oblast chirurgické léčby a odbornou spolupráci s ambulantními specialisty. Vysoká sledovanost pořadu přivedla do nemocnice řadu pacientů z nejrůznějších koutů naší republiky. Dnes je chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy jedním z důležitých směrů odborné profilace zdejší chirurgie.

2005

Rok 2005 odstartoval také stavebními pracemi. Bylo nutno řešit havarijní stav střechy nad správní budovou. Řešení přinesla opět nadstavba nového patra s pultovou střechou, která vyhovuje drsnějším klimatickým podmínkám na Vysočině. Vzniklo navíc 370 m2 plochy, která dnes slouží moderní laboratoři. Nemocnice má k dispozici biochemickou, mikrobiologickou, histopatologickou a hematologickou laboratoř.

Zájem pacientů o ortopedické operační výkony dále roste. Zájem vnímáme jako výzvu k inovacím. V zahraničí je vyškolen odborný tým a zahajujeme první mini-invazivní operace kyčelního kloubu, implantujeme rotační kolenní endoprotézy, ve spektru ortopedie se objevují moderní metody z oblasti chirurgie nohy.

Interní oddělení vytváří postupně systém ambulancí, které obrážejí interdisciplinární spolupráci s dalšími obory a okolními praktickými lékaři i ambulantními specialisty.

Byly upraveny některé pokoje na oddělení následné péče, tak aby vyhovovaly požadavkům i náročnějších pacientů stran komfortu a technického vybavení (speciální pomůcky pro péči o imobilní pacienty apod.)

V prosinci 2005 byl nainstalován nový digitální rentgen a současně síť koncových monitorů pro jednotlivá pracoviště v nemocnici. Jednalo se o smělý projekt, který přinesl mnoho pozitivních prvků jak pro pacienty, kteří jsou mnohem méně ozařováni, tak pro diagnostikující lékaře, kteří mohou v digitálním obraze mnohem detailněji a tím i přesněji stanovit diagnozu.

Nemocnice po letech úsilí disponuje lékárnou, která má každodenní provoz a slouží pohodlí našich pacientů.

V prosinci 2005 se v nemocnici uskutečnilo setkání ortopedů z ČR, Slovenska, Rakouska a Německa na téma Přínos operací rotačních kolenních endoprotéz. Během odborného programu účastníci viděli v přímém přenosu operaci z operačního sálu, záběry z operace a komentář operatéra, kterým byl Doz. univ. Henrik Schroeder-Boersch z Německa, autor operované protézy.

2006

V roce 2006 se chirurgické oddělení začíná intenzivně věnovat bariatrické chirurgii, tedy chirurgické léčbě obezity. Naše školicí pracoviště byla v Rakousku, kde jsme navázali kontakty s kolegy, kteří tuto problematiku znají již řadu let. Obezitologie rozšířila spektrum laparoskopických operací o tzv. adjustabilní žaludeční pásky, které umožňují pacientovi relativně rychle dosáhnout úbytku váhy. Nezbytnou součástí tohoto projektu bylo vybudování obezitologických ambulancí, spolupráce s psychologem i psychiatrem a zajištění kontinuálního sledování těchto pacientů po operacích.

Také o léčbě obezity byl v naší nemocnici v roce 2006 natočen jeden z dílů pořadu Diagnóza. V dnešní době jsme jedním z pracovišť v ČR, které operuje obezity ve velkých počtech. Bariatrie se rozvíjí až dodnes, kdy provádíme i resekční výkony pro obezitu.

V závěru roku se podařilo dokončit úpravu nádvoří nemocnice, které dostalo nejen novou tvář, ale vyhovuje i přístupu handicapovaných pacientů, kteří nemusejí překonávat překážky schodů.

2007

V roce 2007 jsme si vytyčili dosud největší projekt v celé historii nemocnice. Po přípravách operačního týmu v zahraničí a získání certifikátů začaly v květnu 2007 první operace na robotu da Vinci. Vzniklo CENTRUM ROBOTICKÉ CHIRURGIE VYSOČINA. Nemocnice se tak dostává svými operačními výkony mezi evropská pracoviště, která rozvíjejí moderní operační postupy za použití high-tech technologií. Vedoucím lékařem se stal MUDr. Jaroslav Tvarůžek, který získal certifikát Console Surgeon firmy Intuitive Surgical ve Štrasburku. Poté byl zahájen, s trochou nadsázky 1. května na den práce, vlastní provoz centra.

Od zahájení provozu až dosud operujeme na robotu zejména nádorová onemocnění prostaty a resekční výkony žaludku, tlustého střeva a konečníku. Ačkoli je projekt teprve krátce po svém začátku, do dnešního dne již byly úspěšně provedeny desítky operačních výkonů robotem da Vinci. Pacienti, kteří přicházejí na tyto operace, pocházejí z různých částí republiky. Pečlivě sledujeme jejich dojmy z operací na robotu a k našemu potěšení můžeme říct, že jsme dosud nezaznamenali nespokojenost ani u jednoho pacienta.

Během tohoto roku plánujeme založení klubu pacientů operovaných v Centru robotické chirurgie Vysočina, abychom měli i my zpětnou vazbu, do jaké míry jsou tyto výkony prospěšné a co pacientovi přinášejí ve smyslu kvality života v pooperačním období. Věříme, že tento smělý projekt získá oblibu pacienů, jejich spokojenost, vysoký komfort, minimální bolestivost, malé jizvy, časnou rekonvalescenci a v případě onkologických onemocnění (např. u nádorů lokalizovaných v prostatě) také definitivní řešení bez nutnosti další adjuvantní onkologické léčby.

Na sklonku roku 2007 lze říct, že nemocnice má fungující mezioborovou spolupráci internistů, chirurgů, ortopedů, urologů, ambulantních specialistů a jednotky intenzivní a resuscitační péče. Bez této provázanosti a kolegiální spolupráce by zmíněný projekt nebyl vůbec možný.

2013

Nemocnici přebírá společnost VAMED Mediterra a postupně dochází k dynamickému rozvoji nemocnice. Všechna naše oddělení výrazně navyšují objem poskytované péče, začínají první úpravy stavebního a technického vybavení budov. Budova LDN je upravena o nová zevní schodiště, instalace nové kotelny. Celé naše zařízení se postupně včleňuje do mezinárodního řetězce VAMED.

2016

Otevíráme nově postavené oddělení následné intenzivní péče v pavilonu G. Personální stav nemocnice se rozšířil zhruba o 50 zaměstnanců. Dochází ke generální rekonstrukci pokojů a příslušenství chirurgického oddělení.

2017

Nemocnice rozšiřuje spektrum poskytované péče pro zahraniční pacienty. Ke specializovaným operacím přijíždějí pacienti z řady evropských i mimoevropských zemí. Nejčastější indikací jsou robotické operační výkony, laparoskopické operace, bariatrie, ortopedické výkony včetně revizních implantátů velkých kloubů.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout
×
Cookies

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu. Svoje nastavení souhlasu nebo odmítnutí uložení jednotlivých typů cookies můžete na této stránce kdykoliv změnit.

Nutné (technické) cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout.

Preferenční cookies

Umožňují rozšířené funkce těchto webových stránek a jejich individuální personalizaci, založenou např. na vašich předchozích návštěvách.

Statistické cookies

Shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám tím poskytovat našim návštěvníkům lepší obsah.

Reklamní cookies

Pomáhají reklamním partnerům při zobrazování personalizovaných reklam a k propagaci adresného obsahu uživatelům, kteří navštívili tento web.