Laboratorní služby zajišťuje laboratoř AeskuLab Mostiště – akreditovaná zdravotnická laboratoř dle ISO 15189, zahrnující Laboratoř klinické biochemie

a hematologie, Laboratoř klinické mikrobiologie a Laboratoř patologie a klinické cytologie.

Více naleznete na webových stránkách AeskuLab k.s..