Ortopedická ambulance

Ortopedická ambulance ošetřuje pacienty s vadami a onemocněními pohybového aparátu.

Akutní ošetření pacientů s úrazy pohybového aparátu zajišťuje ambulance chirurgická, která v indikovaných případech zajistí ošetření na ortopedii.

tel. 566 512 323

K vyšetření je nutné doporučení od praktického lékaře, případně RTG dokumentace.

Pondělí 8:00 – 14:00 MUDr. Mário Bertoli
Úterý 8:00 – 12:00 primář MUDr. Petr Juda
8:00 – 12:00 MUDr. Nikolas Pávek 
sono kyčlí novorozenců
Středa 8:00 – 12:00 MUDr. Jan Gabriel
Čtvrtek 8:00 – 12:00 MUDr. Viktor Béreš
Pátek 8:00 – 12:00 MUDr. Tomáš Kočiš

MUDr. Mário Bertoli

Email: mario.bertoli@mediterra.cz

MUDr. Petr Juda

Email: petr.juda@mediterra.cz

MUDr. Nikolas Pávek

Email: nikolas.pavek@mediterra.cz

MUDr. Jan Gabriel

Email: jan.gabriel@mediterra.cz

MUDr. Viktor Béreš

Email: viktor.beres@mediterra.cz

MUDr. Tomáš Kočiš

Email: tomas.kocis@mediterra.cz

Hlavní náplní činnosti je ošetřování pacientů s degenerativními onemocněními velkých kloubů, při vyšetření hodnotíme celkový stav a stupeň poškození kloubů. V indikovaných případech pacienty objednáváme k operaci (arthroskopie, korekční osteotomie, arthrodeza nebo umělá kloubní náhrada).

Další velkou skupinu představují pacienti s akutními poraněními a chronickými stavy po úrazech velkých kloubů. Jde především o poranění ramen, kolenních kloubů a hlezen. Tyto po vyšetření často objednáváme k arthroskopickým operacím.

Dále ošetřujeme pacienty se statickými deformitami nohy (ploché nohy, vbočené palce atd.), sledujeme a léčíme děti s vadami páteře a kyčelních kloubů.

Pacienti, kteří byli operováni na našem pracovišti, jsou u nás nadále sledováni.V rámci ambulance pracuje poradna pro vývojovou kyčelní dysplasii včetně ultrazvukového vyšetření kyčelních kloubů novorozenců a kojenců. Provádíme ultrazvuková vyšetření pohybového aparátu.