Stížnosti

Podání stížnosti

Stížnost lze podat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Proti postupu NSZ při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

  • pacient,
  • zákonný zástupce pacienta,
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
  • osoba zmocněná pacientem.

Stěžovatel má povinnost prokázat svoji totožnost a skutečnost, že je stěžovatelem dle § 93 z.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

Ústní stížnost lze podat primáři oddělení, ošetřujícímu lékaři nebo jinému vedoucímu zaměstnanci. Mimo pracovní dobu přijímá ústní stížnosti lékař ÚPS pracoviště, kam se stěžovatel dostavil. Podacím místem pro podání písemné stížnosti je recepce NSZ. Zaměstnanec recepce stížnost předá lékařskému řediteli.

Stížnost lze zaslat písemně

Písemnou stížnost lze zaslat poštou na adresu:

MUDr. Igor Šimoník, MBA
Hlavní lékař
Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.
Mostiště 93
954 01 Velké Meziříčí

Písemnou stížnost lze podat i v elektronické podobě. NSZ zajišťuje nepřetržité přijímání informací na těchto webových stránkách (e-mail: info.nsz@mediterra.cz). Písemnou stížnost lze podat i faxem na tel.č. 566512384.

Písemná stížnost by měla obsahovat

  • podstatné skutkové okolnosti, které vedou ke stížnosti, včetně uvedení názvů pracovišť popřípadě i jmen osob, kterých se stížnost týká,
  • jméno a příjmení stěžovatele, bydliště nebo doručovací adresu stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, e-mailová adresa),
  • vlastnoruční podpis stěžovatele u písemné stížnosti.

Přijetí stížnosti potvrdí stěžovateli lékařský ředitel dopisem do 5 dnů od jejího doručení, s uvedením lhůty, v níž bude stížnost vyřízena.

Pokud osoba, která podala NSZ stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který NSZ udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem (NSZ).

Pokud jste s naší prací byli spokojeni, budeme rádi, když nás o tom rovněž budete informovat písemně na stejná podací místa. Děkujeme.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout
×
Cookies

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu. Svoje nastavení souhlasu nebo odmítnutí uložení jednotlivých typů cookies můžete na této stránce kdykoliv změnit.

Nutné (technické) cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout.

Preferenční cookies

Umožňují rozšířené funkce těchto webových stránek a jejich individuální personalizaci, založenou např. na vašich předchozích návštěvách.

Statistické cookies

Shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám tím poskytovat našim návštěvníkům lepší obsah.

Reklamní cookies

Pomáhají reklamním partnerům při zobrazování personalizovaných reklam a k propagaci adresného obsahu uživatelům, kteří navštívili tento web.