Jdu do nemocnice

Objednání k vyšetření na ortopedické ambulanci a objednání k plánovanému operačnímu výkonu

Ortopedická ambulance

K vyšetření se pacienti objednávají osobně nebo telefonicky. Objednat se je možné v čase mezi 7:00 a 8:00h ráno, nebo v 13:00-14:30h odpoledne. Vhodnější doba je v odpoledních hodinách. Během dopoledne je často telefonní linka přetížená a dovolat se je obtížné.

K ambulantnímu vyšetření se dostavte ve stanovený den. S sebou si přineste kartičku zdravotní pojišťovny, doporučení pratického lékaře nebo odesílajícího specialisty k vyšetření u nás, seznam léků které užíváte, rentgenové snímky (pokud byly zhotoveny v posledních 6 měsících), případně další vyšetření jako krevní testy, ultrazvuk, magnetickou rezonanci, nálezy neurologické a interní.

Při vyšetření ošetřující lékař zhodnotí Váš zdravotní stav a v případě potřeby budete objednáni k operaci na naše oddělení.

Neobjednávejte se prosím k vyšetření e-mailem!

Ortopedická operace a příjem na naše oddělení

Pokud bude nutná operace, ošetřující lékař Vás poučí o typu operace, všech podrobnostech léčby a stanoví termín přijetí do nemocnice. Dostanete tiskopis se seznamem požadovaných vyšetření před operací a informace, co je potřeba si přinést s sebou k hospitalizaci. Ve stanovený den se hlaste na ortopedické ambulanci mezi 7-10 hodinou, pozdější příjem k plánovanému výkonu jen ve vyjímečných případech mezi 10-12 hodinou, po domluvě s lékařem.

S sebou si přineste provedené předoperační vyšetření (interní předoperační vyšetření včetně laboratorních testů) a další požadovaná vyšetření jako ultrazvuk srdce, vyšetření moči před totální endoprotézou atd. Pokud není předoperační vyšetření kompletní a v pořádku, nemůžete být přijati k plánované operaci.

Pouze rentgenový snímek si zhotovujeme až v nemocnici při přijetí, takže snímky z jiných pracovišť nejsou potřeba. Nezbytné jsou také všechny potřebné kompenzační pomůcky, jako například berle. V některých případech budete ještě v den příjmu operováni, potom je nutné se dostavit po předchozí domluvě s lékařem k přijetí na lačno (6 hodin nejíst, nepít, nekouřit).

Děkujeme Vám za důvěru a dodržování těchto pravidel.

2. listopadu 2011
zaměstnanci ORT odd. NsZ Mostiště

Jdu do nemocnice

Co vzít s sebou do nemocnice

 • 2 respirátory na den
 • občanský průkaz a kartu zdravotní pojišťovny
 • osobní hygienické potřeby
 • vhodné přezůvky
 • pyžamo
 • dostupnou zdravotní dokumentaci
 • v případě operace na dolních končetinách francouzské nebo podpažní berle (ortopedie)
 • interní předoperační vyšetření před plánovaným operačním zákrokem
 • seznam léků které užíváte
 • formulář Pracovní neschopnosti, pokud ji máte vystavenou
 • elastické tzv. antitrombotické kompresivní punčochy na dolní končetiny (ortopedie)

Co do nemocnice nebrat

 • větší finanční obnos, vkladní knížky, kreditní karty
 • alkohol a jiné návykové látky
 • zbraně

Za cennosti a finanční částky, které si ponecháte u sebe, nemocnice při jejich ztrátě neodpovídá. V případě potřeby k jejich uložení využijte trezor nemocnice po domluvě se staniční sestrou.

Respektujte prosím zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů po dobu vaši hospitalizace v celém areálu nemocnice. Dodržujte naordinovaný dietní režim, který je součástí léčby.

Při přijetí na lůžko vám bude založena ošetřovatelská dokumentace a lékařský chorobopis. Budete vyšetřeni, budete umístěni na lůžko a převléknete se. Vaše osobní věci si uložíte do skříně.

Ošetřující lékař a sestra vás seznámí s postupem plánovaných vyšetření a léčby, poučí o dietě a léčebném režimu a zodpoví všechny vaše dotazy. Souhlas s hospitalizací, plánovanými vyšetřeními, event. operačním zákrokem potvrdíte podpisem příslušného formuláře. V případě jakýchkoliv dotazů a pochybností se neváhejte obrátit na ošetřující personál, vše vám ochotně vysvětlíme.

Během hospitalizace se řiďte prosím pokyny a radami ošetřujícího personálu, dodržujte dietní i pitný režim (pijte dostatečné množství tekutin), neužívejte sami léky, které vám nebyly naordinovány. O propuštění do domácího léčení nebo přeložení na jiné oddělení rozhoduje ošetřující lékař a primář příslušného oddělení, kteří u vás vykonávají pravidelně vizity dle řádu oddělení.

Při propuštění vám bude vystavena propouštěcí zpráva, kterou předáte do tří dnů svému praktickému lékaři. Zde bude popsán průběh léčby, diagnózy a doporučení dalšího postupu. Budete detailně poučeni o tom, jak se chovat doma po propuštění, jaký režim dodržovat, které léky užívat (tyto vám i na nutnou dobu vydáme), čeho se vyvarovat. Dostanete termín kontroly v příslušné ambulanci naší nemocnice nebo u vašeho spádového lékaře.

Dopravu z nemocnice si zajistěte, přepravu sanitkou je možno předepsat jen ve výjimečných případech u nepohyblivých těžce nemocných pacientů. Indikuje ji lékař a její správnost kontrolují zdravotní pojišťovny.

Vzhledem k tomu, že některá oddělení naší nemocnice jsou výukovým pracovištěm, můžete se během svého pobytu setkat se studenty zdravotnických škol, nebo lékaři z jiných nemocnic včetně zahraničních.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout