Ortopedické oddělení spolu s následnou rehabilitační péčí má celkem 28 lůžek, k tomu dále 3 lůžka intenzivní péče v rámci jednotky intenzivní a resuscitační péče.

 

MUDr. Petr Juda
primář ortopedického oddělení
tel.: 566 512 363
petr.juda@mediterra.cz
Martina Kubišová
Staniční sestra
tel.: 566 512 360
martina.kubisova@mediterra.cz

Lůžková část disponuje převážně dvoulůžkovými pokoji se samostatným sociálním zařízením, na pokojích je k dispozici TV a WIFI připojení k internetu. V rámci nadstandardních služeb je možné individuální objednání stravy z našeho stravovacího provozu.

O pacienty se na oddělení stará tým kvalifikovaných lékařů, sester a fyzioterapeutů. Naši pacienti jsou operováni na moderním superaseptickém klimatizovaném operačním sále.

Ve spektru naší operativy jednoznačně dominují endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, kdy po několik posledních let provádíme kolem 500 těchto operací ročně. Nelze ale pominout i arthroskopické operace zejména kolena a ramena, včetně náhrad předního zkříženého vazu nebo stabilizací ramenního kloubu.

Další oblastí je chirurgie nohy, hlavně řešení statických deformit (vbočený palec, plochá noha, deformity prstů).

Na ortopedickém oddělení jsou prováděny následující operace:

 

 • náhrady velkých kloubů endoprotézou (kyčel, koleno)
 • revizní operace náhrad velkých kloubů
 • arthroskopické operace (rameno, koleno) – provádíme ošetření poraněných menisků, předního zkříženého vazu, chrupavky kloubní, opakovaného vykloubení ramena nebo čéšky. Dále odstranění nitrokloubních volných tělísek, nitrokloubních srůstů nebo zánětlivě změněné kloubní výstelky
 • chirurgie nohy – provádime zpevnění kloubů, korekce deformit palce a prstů nohy osteotomie přední části nohy u bolestivé ploché nohy atd.
 • operace syndromu kubitálního a karpálního kanálu, entezopatie jako například tzv. „ tenisový loket“, onemocnění a poškození šlach rotátorové manžety ramena
 • odstraňujeme nezhoubné nádory kostí a pohybového aparátu
 • revmatochirurgie (chirurgické léčba revmatických onemocnění)
 • traumatologie – sportovní úrazy, méně komplikovaná poranění pohybového aparátu – zlomeniny, poranění šlach, svalů a vazů.

Veškerá lékařská péče poskytovaná na našem oddělení je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Tým odborníků

Primář oddělení

MUDr. Petr Juda

Lékaři

MUDr. Miloslav Pink, CSc.
MUDr. Mario Bertoli
MUDr. Nikolas Pávek
MUDr. Viktor Béreš
MUDr. Tomáš Kočiš

Popis výkonů

ARTHROSKOPIE

Arthroskopie je operační zákrok, prováděný v celkové nebo svodné anestezii, při kterém se z malých asi 1cm velkých řezů zavádí do kloubu přes speciální tubus optika arthroskopu a nástroje.

Obraz z nitra kloubu je potom přes světelný kabel snímán kamerou a přenesen na TV obrazovku, kde je sledován operatérem.
Jedná se o tzv. miniinvazivní operační metodu, kterou dnes operujeme celou řadu kloubních poškození hlavně na kloubu kolenním nebo ramenním. Během operace je kloub plněn roztokem. Výhodou je minimální poškození svalů, pouzdra a měkkých tkání, které umožňují rychlý návrat k původní aktivitě.

Pomocí arthroskopie ošetřujeme:

Kolenní kloub

 • poškození menisků – odstranění poškozené části, v některých případech sešití trhliny menisku
 • poškození chrupavek – odstranění volných fragmentů, zahlazení tzv. shaving, oživení kosti pod chrupavkou – mikrofraktury, návrty k urychlení hojení
 • poškození předního zkříženého vazu
 • nestabilita čéšky

Rameno

 • diagnostická ASKP (například před rekonstrukcí šlach rotátorové manžety)
 • uvolnění srůstů a obnovení pohybu
 • řešení přední nestability (opakované vykloubení)
 • ASAD – uvolnění subacromiálního prostoru ramena

Podle typu operace je nutná 1-5 denní hospitalizace. U operací na dolních končetinách použití berlí k odlehčení operované končetiny. Při rekonstrukcích nitrokloubních struktur (náhrada vazu, přišití pouzdra) bývá nutné znehybnění bandáží nebo ortézou.

OPERAČNÍ LÉČBA DEFORMIT NOHY

Hlavní typy operací:

 • korekce valgosního/vbočeného palce
 • korekce kladivkovitých prstů
 • korekce příčně ploché nohy

V některých případech kombinace těchto zákroků.

Anestezie : celková, spinální, tzv „foot block“.

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU

Arthroza kyčelního kloubu je degenerativní onemocnění kyčelního kloubu, které se projevuje omezený pohybem, bolestí, v pokročilých stádiích zkrácením dolní končetiny na nemocné straně. K operačnímu řešení, které spočívá v implantaci umělé kloubní náhrady, přistupujeme v případě pokročilého postižení kloubu a hlavně tehdy, pokud pacient má výrazné, často i klidové bolesti, které vyžadují trvalé užívání analgetik.

Operace totální endoprotézy kyčle se provádí za hospitalizace v nemocnici, která trvá 12-14 dnů. Pacienti, kteří byly objednáni k operaci, nastupují v určený den k hospitalizaci. S sebou si přinesou nutná předoperační vyšetření. Zpravidla v následujím dnu jsou zařazení do operačního programu. Jsou detailně poučení o operaci, anestezii a rehabilitaci. Operace se provádí ve svodné nebo celkové anestezii.

Při operaci se odstraňuje poškozená hlavice kyčelního kloubu. Jamka se opracuje speciálními frézami a do ní se implantuje jamka kovová, do které se vkládá artikulační vložka, která je z polyethylenu nebo z keramiky. Do stehenní kosti se zavede po jejím upravení speciálními rašplemi kovový dřík, na jehož krček se nasazuje keramická nebo kovová hlavice požadované velikosti a délky. Toto je kompletní kyčelní endoprotéza, která se zakloubí, zavede se dren do operační rány a rána se zašije. Popisovaný postup se týká necementované endoprotézy.

Pokud operujeme cementovanou, tak se uvedený postup liší pouze v tom, že umělý kloub do kosti upevníme pomocí kostního cementu – jakéhosi tmelu, který po zatuhnutí pevně fixuje endoprotézu v kostěném lůžku. U necementované protézy je pevné fixace dosaženo jejím zavedením (zaražením) do kosti, která do ní během následujících týdnů a měsíců vrůstá.

Po operaci je pacient zpravidla 1 den na JIP, následně potom na standardním lůžkovém oddělení.
1. den po operaci se posazuje a cvičí na lůžku
2. den po převazu a odstranění drenu začíná chodit
3.-10. den rehabilitace nácvik chůze, cvičení, chůze na schodech, běžná obsluha toalet atd.
10-12. den odstranění stehů a propuštění

Plán kontrol:

 • 3 měsíce od operace s RTG snímkem,
 • 12 měsíců od operace s RTG snímkem,
 • dále potom vždy po roce.

Jinak podle určení ošetřujícího lékaře a kdykoliv, jestliže budete mít nějaké obtíže.

Dotazy

1 Step 1
Jméno
Příjmení
Telefonváš telefon
Text zprávymísto pro váš text
0 /

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

Previous
Next