Ortopedické oddělení

Mostiště 93
594 01 Velké Meziříčí

info.nsz@mediterra.cz

  Čím se oddělení zabývá

  Ortopedie je chirurgický obor zabývající se anamnestickými daty, vyšetřením, diagnostikou, prevencí, léčením a rehabilitací vrozených nebo získaných onemocnění, deformacemi a funkčními problémy (úrazovými nebo neúrazovými) pohybového aparátu. Nedílnou součástí oboru je soustavný výzkum a specializační i kontinuální vzdělávání.

  Ambulantní léčba spočívá v konzervativní terapii primární a sekundární artrózy kloubů, řešení poúrazových stavů a komplikací ortopedických výkonů, základní diagnostická péče o nemocné s primárními kostními tumory a domluvení péče na vyšším pracovišti, diagnostika, prevence a léčba vrozených vývojových vad pohybového ústrojí a to hlavně vývojové dysplazie kyčelních kloubů. Ročně pracoviště provede kolem 700 implantací umělých kloubů.

  Pooperační rehabilitační péči zajišťujeme ve spolupráci s rehabilitačním oddělením naší nemocnice, dále spolupracujeme s rehabilitačním ústavem Hamzova léčebna Luže – Košumberk, Lázně Bohdaneč, Lázně Velichovky.

  Pro pacienty

  Lůžková část disponuje převážně dvoulůžkovými pokoji se samostatným sociálním zařízením, na pokojích je k dispozici TV a WIFI připojení k internetu. V rámci nadstandardních služeb je možné individuální objednání stravy z našeho stravovacího provozu.

  O pacienty se na oddělení stará tým kvalifikovaných lékařů, sester a fyzioterapeutů. Naši pacienti jsou operováni na moderním superaseptickém klimatizovaném operačním sále.

  Ve spektru naší operativy jednoznačně dominují endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, kdy po několik posledních let provádíme kolem 500 těchto operací ročně. Nelze ale pominout i arthroskopické operace zejména kolena a ramena, včetně náhrad předního zkříženého vazu nebo stabilizací ramenního kloubu.

  Další oblastí je chirurgie nohy, hlavně řešení statických deformit (vbočený palec, plochá noha, deformity prstů).

  Akreditace

  Výkony ortopedického oddělení

  Arthroskopie

  Arthroskopie je operační zákrok, prováděný v celkové nebo svodné anestezii, při kterém se z malých asi 1 cm velkých řezů zavádí do kloubu přes speciální tubus optika arthroskopu a nástroje.

  Obraz z nitra kloubu je potom přes světelný kabel snímán kamerou a přenesen na TV obrazovku, kde je sledován operatérem.

  Jedná se o tzv. miniinvazivní operační metodu, kterou dnes operujeme celou řadu kloubních poškození hlavně na kloubu kolenním nebo ramenním. Během operace je kloub plněn roztokem. Výhodou je minimální poškození svalů, pouzdra a měkkých tkání, které umožňují rychlý návrat k původní aktivitě.

  Pomocí arthroskopie ošetřujeme

  Kolenní kloub:

  • poškození menisků – odstranění poškozené části, v některých případech sešití trhliny menisku
  • poškození chrupavek – odstranění volných fragmentů, zahlazení tzv. shaving, oživení kosti pod chrupavkou – mikrofraktury, návrty k urychlení hojení
  • poškození předního zkříženého vazu
  • nestabilita čéšky

  Rameno:

  • diagnostická ASKP (například před rekonstrukcí šlach rotátorové manžety)
  • uvolnění srůstů a obnovení pohybu
  • řešení přední nestability (opakované vykloubení)
  • ASAD – uvolnění subacromiálního prostoru ramena

  Podle typu operace je nutná 1-5 denní hospitalizace. U operací na dolních končetinách použití berlí k odlehčení operované končetiny. Při rekonstrukcích nitrokloubních struktur (náhrada vazu, přišití pouzdra) bývá nutné znehybnění bandáží nebo ortézou.

  Operační léčba deformit nohy

  Hlavní typy operací:

  • korekce valgosního/vbočeného palce
  • korekce kladivkovitých prstů
  • korekce příčně ploché nohy

  V některých případech kombinace těchto zákroků.

  Anestezie: celková, spinální, tzv “foot block”.

  Totální endoprotéza kyčelního kloubu

  Arthroza kyčelního kloubu je degenerativní onemocnění kyčelního kloubu, které se projevuje omezeným pohybem, bolestí, v pokročilých stádiích zkrácením dolní končetiny na nemocné straně. K operačnímu řešení, které spočívá v implantaci umělé kloubní náhrady, přistupujeme v případě pokročilého postižení kloubu a hlavně tehdy, pokud pacient má výrazné, často i klidové bolesti, které vyžadují trvalé užívání analgetik.

  Operace totální endoprotézy kyčle se provádí za hospitalizace v nemocnici, která trvá 12-14 dnů. Pacienti, kteří byly objednáni k operaci, nastupují v určený den k hospitalizaci. S sebou si přinesou nutná předoperační vyšetření. Zpravidla v následujím dnu jsou zařazení do operačního programu. Jsou detailně poučení o operaci, anestezii a rehabilitaci. Operace se provádí ve svodné nebo celkové anestezii.

  Při operaci se odstraňuje poškozená hlavice kyčelního kloubu. Jamka se opracuje speciálními frézami a do ní se implantuje jamka kovová, do které se vkládá artikulační vložka, která je z polyethylenu nebo z keramiky. Do stehenní kosti se zavede po jejím upravení speciálními rašplemi kovový dřík, na jehož krček se nasazuje keramická nebo kovová hlavice požadované velikosti a délky. Toto je kompletní kyčelní endoprotéza, která se zakloubí, zavede se dren do operační rány a rána se zašije. Popisovaný postup se týká necementované endoprotézy.

  Pokud operujeme cementovanou, tak se uvedený postup liší pouze v tom, že umělý kloub do kosti upevníme pomocí kostního cementu – jakéhosi tmelu, který po zatuhnutí pevně fixuje endoprotézu v kostěném lůžku. U necementované protézy je pevné fixace dosaženo jejím zavedením (zaražením) do kosti, která do ní během následujících týdnů a měsíců vrůstá.

  Po operaci

  Po operaci je pacient zpravidla jeden den na JIP, následně potom na standardním lůžkovém oddělení.

  1. den po operaci se posazuje a cvičí na lůžku
  2. den po převazu a odstranění drenu začíná chodit
  3.-10. den rehabilitace nácvik chůze, cvičení, chůze na schodech, běžná obsluha toalet atd.
  10-12. den odstranění stehů a propuštění

  Plán kontrol:

  • 3 měsíce od operace s RTG snímkem,
  • 12 měsíců od operace s RTG snímkem,
  • dále potom vždy po roce.

  Jinak podle určení ošetřujícího lékaře a kdykoliv, jestliže budete mít nějaké obtíže.

  Lékaři, tým odborníků

  primář ortopedického oddělení
  MUDr. Mário Bertoli

  (+420) 566 512 360

  mario.bertoli@mediterra.cz

  zástupce primáře
  MUDr. Tomáš Kočiš

  (+420) 566 512 360

  tomas.kocis@mediterra.cz

  staniční sestra
  Martina Kubišová

  (+420) 566 512 360

  martina.kubisova@mediterra.cz

  Fotogalerie

  Spolupráce s pojišťovnami

  S těmito zdravotními pojišťovnami máme uzavřenou smlouvu:

  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

  Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

  přijmout všenastavitodmítnout