Nově zrekonstruované chirurgické oddělení (kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2017) je neodmyslitelnou součástí Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích. Jednotlivé lékařské obory lůžkové péče naší nemocnice se vzájemně doplňují a tak lze docílit komplexnosti poskytované péče. Vedle dalších lůžkových oddělení – interny, ortopedie a následné péče – poskytuje chirurgické oddělení naší nemocnice poměrně širokou škálu chirurgických výkonů.

Základní skupinu tvoří výkony z oblasti všeobecné chirurgie. Pro laika lze přiblížit tak, že nejčastěji chirurgicky léčíme, tedy operujeme, onemocnění žlučníku, různé druhy kýl, záněty slepého střeva, nádory, či jiná onemocnění žaludku a střev. Dále veškeré náhle vzniklé stavy, které vyžadují neodkladnou chirurgickou péči, tj. krvácení, záněty a otravy krve, úrazy. Za posledních 15 let došlo k výraznému rozvoji miniinvazívních technik. Jedná se o operace za použití kamery, světelného zdroje a dalších speciálních nástrojů. Předností pro pacienta je potom malá operační rána, minimální porušení stěny břišní, zpravidla menší bolestivost a řada dalších argumentů. Po letitých zkušenostech však také víme, že se nadále setkáváme s diagnózami, které se bez „velkého řezu“ prostě neobejdou.

Vedle všeobecné chirurgie se postupem doby i na našem pracovišti profilují specializované chirurgické disciplíny. Například chirurgie štítné žlázy, kde ve spolupráci s endokrinologickou ambulancí operujeme každoročně řadu nemocných. Chirurgická léčba štítné žlázy znamená v naprosté většině případů její úplné odstranění.

Jinou oblastí našeho spektra výkonů jsou operace z oboru cévní chirurgie. Mnohdy se jedná o náhlé uzávěry tepen, zejména dolních končetin, například krevním vmetkem z levé síně srdeční. Pokud chirurg okamžitě správně nezasáhne, může být pacientova dolní končetina velmi ohrožena. Dokonce může dojít k tak závažné poruše prokrvení, že stav skončí amputací končetiny. Bohužel se tyto dramatické stavy netýkají pouze přestárlých pacientů. V plánovaném spektru našich výkonů provádíme rekonstrukce zúžených, či zcela uzavřených úseků tepen, tzv. bypassy. Největším zde poskytovaným výkonem je náhrada břišní aorty protézou.

Řadu let se zaměřujeme na správnou chirurgickou léčbu tzv. „křečových žil“ s kožním defektem, tedy bércovým vředem.

Každodenní provoz je zajištěn na úseku ambulancí, standardního oddělení, jednotky intenzívní péče pro chirurgické obory a na operačních sálech.

Naším cílem je poskytovat moderní a kvalitní chirurgickou péči a věnovat pacientům osobní přístup.

Kontakt

Primář oddělení: MUDr. Jaroslav Tvarůžek
Staniční sestra: Hana Krčmářová
tel.: 566 512 350

Ke stažení

Tým odborníků

Primář oddělení

MUDr. Jaroslav Tvarůžek

Zástupce primáře

MUDr. Igor Šimoník, MBA

Lékaři

MUDr. Karel Riebel
MUDr. Azat Chamzin, CSc.
MUDr. Jan Doležel, PhD.
MUDr. Radomír Zachoval, PhD.
MUDr. Lubomír Novotný
MUDr. Milan Maleček

Specializace

CÉVNÍ CHIRURGIE

prim. MUDr. Jaroslav Tvarůžek

CHIRURGICKÁ LÉČBA ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

prim. MUDr. Jaroslav Tvarůžek

CHIRURGICKÁ LÉČBA OBEZITY

MUDr. Igor Šimoník, MBA

CHIRURGICKÁ LÉČBA HEMEROIDŮ

MUDr. Lubomír Novotný

CHIRURGICKÁ LÉČBA KÝLY

MUDr. Karel Riebel

NÁDORY ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ

MUDr. Lubomír Novotný

UROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

MUDr. Jan Doležel, PhD., MUDr. Azat Chamzin, CSc. FEBU

Dotazy

1 Step 1
Jméno
Příjmení
Telefonváš telefon
Text zprávymísto pro váš text
0 /

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

Previous
Next