Centrum robotické chirurgie Vysočina je moderní chirurgické pracoviště, které poskytuje široké spektrum miniinvazivních operačních zákroků pomocí robotického systému daVinci od firmy Intuitive Surgical. Jedná se o moderní způsob operování pomocí přístroje, který operatér ovládá z tzv. operační konzoly a určuje tak pohyby speciálních chirurgických nástrojů v operačním poli.

Operatér vidí do operačního pole pomocí stereotaktické kamery, která mu umožňuje svým trojrozměrným zobrazením vnímat také hloubku obrazu. Asistent a instrumentářka sledují pohyb operačních nástrojů na zvláštním monitoru ve dvojrozměrném zobrazení. Ramena robota se nastaví do příslušné polohy k tělu pacienta s ohledem na typ operace, která má být provedena. Do dutiny břišní se nejprve zavede určité množství plynu (oxidu uhličitého), který je inertní, tedy nezpůsobuje nežádoucí reakce orgánů. Speciálními trubičkami (trokary) se postupně zavádějí do operačního pole příslušné chirurgické nástroje. Ty jsou na svém zevním konci upraveny tak, aby je bylo možno připevnit k řídicí koncovce na ramenu robota. Ramena robota a tím i jednotlivé nástroje v operačním poli řídí a pohybuje s nimi operatér sedící v operační konzole. Asistent pomáhá operatérovi sjednávat přehled v operačním poli pomocí nástrojů, které se běžně využívají při laparoskopických operacích již řadu let.

Co je cílem operací pomocí robota da Vinci?

Především jsme vedeni snahou o co možná nejšetrnější přístup ke tkáním, které máme operovat, usilujeme také o co nejšetrnější přístup do operačního pole, z čehož v situacích, které dosud vyžadovaly velkou operační ránu a související bolestivost v pooperačním období, plyne minimální bolestivost. Je-li operace po celou dobu výkonu šetrná a přehledná, sníží se možnost nežádoucího poškození okolních struktur. Ve srovnání s laparoskopií, která je již přes 20 let rutinní metodou operování, nabízí robot da Vinci nesrovnatelně větší rozsah pohybů chirurgických nástrojů při operaci. Uvedený rozsah pohybů je umožněn tzv. endoskopickým zápěstím endowrist. Dokonalé nástroje lze spolehlivě využít zejména v místech, kde je lidská ruka příliš velká, a tím neobratná, nebo kde běžné laparoskopické nástroje nelze nastavit do požadovaného sklonu k operované tkáni, tak aby byl výkon bezpečný.

Jako příklad lze uvést radikální prostatektomii pro nádor, který nepřesahuje prostatu. V chirurgické léčbě lze operovat tzv. otevřeným způsobem, kdy má pacient obvykle rozsáhlou jizvu na břiše, během operace nebo v pooperačním období může dojít k závažnému krvácení zejména ze žilních pletení v oblasti dna pánevního i jiným nepříjemným komplikacím, jako je například již zmíněné nežádoucí poranění okolních struktur, které jsou velmi citlivé vůči možnému poranění během operace. Z toho plynou pooperační komplikace, jako například pomočování a nekontrolovaný odtok moči, ztráta mužské potence, při poranění těsně sousedícího konečníku řada zánětlivých komplikací a podobně. Systém da Vinci nabízí možnost dokonalého přehledu v operačním poli, lze identifikovat velmi přesně oblast močového svěrače i nervového svazku, který je důležitý pro ztopoření údu.

img_68

Připomenout je nutno i tu skutečnost, že zhoubný, ohraničený nádor prostaty postihuje v řadě případů muže již mezi 40. a 60. rokem života, tedy mladé muže, kteří si neumějí představit, že by se po operaci pomočovali, případně, že by byli impotentní.

Není nutno podrobně popsat radikální prostatektomii, protože jí bude na tomto webu určena celá vlastní kapitola. Domníváme se, že je velmi ilustrativním příkladem, jak pomocí robota daVinci precizovat poměrně složitou operaci. Pacienti, které jsme operovali a s nimiž jsme samozřejmě stále v kontaktu, si pochvalují právě výše zmíněné funkce, které jim po operaci robotem zůstaly zachovány. Krédo každého lékaře: benefit pro pacienta. Je to právě pacient, který musí vnímat pozitivní dopad použité high-tech metody. Na našich webových stránkách chceme reálně vyobrazit jak pohledy a dojmy operatérů z operací na robotu, tak i výpovědi pacientů, kteří operaci robotem již podstoupili.

Co lze robotem daVinci operovat?

Často jsme dotazováni, zda lze robotem operovat i žlučník, kýlu nebo slepé střevo. Rádi bychom tedy uvedli, že finančně nákladné zařízení, které má i vysoké provozní náklady, je nutno používat pouze pro ty operace, které nelze bezpečně a kvalitně zařídit jiným, levnějším způsobem. Jednoduše řečeno robotem operujeme tam, kde není bezpečné a spolehlivé operovat otevřeným způsobem nebo laparoskopicky.

Naše pracoviště se specializuje na robotické operace systémem da Vinci v těchto oblastech:

1. urologie – radikální operace prostaty, parciální resekce ledviny, plastiky ledvinné pánvičky a nefrektomie,
2. břišní chirurgie – resekce žaludku a resekce střev a konečníku, připravujeme resekce jater,
3. cévní chirurgie – rekonstrukce břišní aorty a pánevních tepen.

Spektrum výkonů se bude postupem času upravovat. Stojíme na počátku nové doby, která bude jistě postupně přinášet nové poznatky, názory a zdokonalení.

 

 

Jak jsou robotické výkony hrazeny?

Pacienti, kteří přicházejí do Robotického centra Vysočina, neplatí žádné platby za operační výkony systémem daVinci. Probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami, které výkony uhradí.

 

Jak dlouho musí pacient po operaci robotem daVinci zůstat v nemocnici?

Roboticky prováděné operace jsou miniinvazivní, tj. šetrné. Pacienti zpravidla nemají během výkonu ani v dalším období ztrátu krve, mají malé jizvy (asi 5 jizev velikosti kolem 1 cm). Tyto se většinou velmi rychle a bez komplikací hojí. Bolestivost je také snížena a je neporovnatelně menší než u pacientů s operační jizvou délky 30 a více centimetrů. Šetrný operační přístup zkracuje také dobu celkové rekonvalescence, tedy dobu, když je pacient v domácím léčení a chystá se nastoupit do práce.

Laicky to lze přiblížit takto: operace žlučníku provedená otevřeným přístupem má délku řezu zhruba 25 cm a pacient leží v nemocnici 7–9 dnů. Jeho problémem nebývají komplikace spojené s odstraněním žlučníku, má však bolesti a v některých případech, zvlášť u obézních pacientů, se často jizva hojí dlouho. V dnešní době se žlučník operuje v naší nemocnici (cca 98 % pacientů) laparoskopicky, tedy metodou, která zanechá na břiše 4 malé jizvy, pacient nemá bolesti a jde domů za 2 dny po operaci, a je-li v dobré kondici, může jít za týden do práce. Uvedený příklad se snaží upozornit na rozdíl otevřených operací a miniinvazivního zákroku.

Robotem da Vinci operujeme složité výkony, které běžnou laparoskopickou metodou nelze provést bezpečně a technicky správně.

Po radikální prostatektomii leží pacient na lůžku 4 dny po operaci, odchází domů s močovým katétrem, který se ambulantně odstraní cca osmý den po operaci. Potom pacient močí sám a ovládá svěrač močového měchýře.

Pacienti po resekčních výkonech na střevu, konečníku a žaludku zůstávají zpravidla 3–4 dny po operaci v nemocnici, další léčba je ambulantní. Je nutno zdůraznit, že uvedené doby pobytu v nemocnici platí pro pacienty, kteří nemají jiná závažná onemocnění. Délka hospitalizace není dogma, které je třeba striktně dodržovat. Chceme upozornit na výhody miniinvazivního operování a na velmi časné obnovení funkcí příslušných orgánů v pooperačním období.

Jaké jsou alternativní léčebné postupy?

Řada našich pacientů se dotazuje, jak lze léčit například již zmíněný ohraničený karcinom (zhoubný nádor) prostaty, případně další onemocnění, která operujeme v Robotickém centru Vysočina systémem da Vinci.

Ohraničený zhoubný nádor prostaty lze léčit:
1. zevním ozářením – léky
2. brachyterapií/vnitřním zářením
3. otevřenou operací
4. roboticky systémem da Vinci

Na první pohled je patrné, že první dvě metody jsou bez operace, pacient je ozářen. Náš názor, který neustále zdůrazňujeme, je však takový, že není odstraněno ložisko zhoubného nádoru a pacient může mít za několik let stejný problém jako na začátku, tj. musí znovu řešit otázku další léčby.

Metody 3. a 4. jsou chirurgické, tedy prostata s ložiskem zhoubného nádoru se celá odstraní a močová trubice se našije k hrdlu močového měchýře (viz videozáznam z operace). Z onkologického pohledu jsme odstranili celý orgán včetně ložiska zhoubného nádoru, který ve všech případech necháme histologicky posoudit patologem, zda je zachován tzv. bezpečnostní lem a nádor je odstraněn kompletně a neprorůstá do okolních struktur. Situaci lze přirovnat k odstraněnému žlučníku nebo slepému střevu, které se po odstranění z těla rovněž už nikdy v těle neobjeví, že by například dorostly. Shrneme a můžeme konstatovat, že operační metody nádor odstraní a problém je vyřešen.

Nyní je třeba zmínit funkční stav po operaci. Po otevřeně prováděných radikálních prostatektomiích může dojít k poruše odtoku moči, neovládání svěrače, zánětlivým komplikacím nebo poruchám či vymizení erekce. Důvodem zpravidla bývá nepřehledný a jistým způsobem pro ruku operatéra nepřehledný operační terén.

Zde je příležitost, jak šetrně preparovat jednotlivé struktury právě robotem da Vinci. Možnosti jeho pohybů jsou natolik rozsáhlé, jemné a přesné, že v 3D zobrazení lze bezpečně identifikovat všechny struktury, které mají zůstat neporušeny, tak aby v pooperačním období zůstaly veškeré funkce jako před operací.

Tým odborníků

Vedoucí lékař centra

MUDr. Jaroslav Tvarůžek

Specialista pro chirurgickou léčbu obezity

MUDr. Igor Šimoník

Specialista pro robotické výkony v urologii

MUDr. Azat Chamzin, CSc., FEBU

Specialista pro robotické výkony v urologii

MUDr. Jan Doležel, PhD.

Specialista pro robotické výkony v urologii

MUDr. Ivan Kolombo, FEBU

Vedoucí lékař CHIR JIRP

MUDr. Marián Sandecký

Lékař pro robotické výkony v urologii

MUDr. Tariq Sanalla

Videa

Dotazy

1 Step 1
Jméno
Příjmení
Telefonváš telefon
Text zprávymísto pro váš text
0 /

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

Previous
Next