PROVOZNÍ ŘEDITEL
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

MUDr. Jaroslav Tvarůžek

Tel: 566 512 385
E-mail: jaroslav.tvaruzek@mediterra.cz

FINANČNÍ ŘEDITEL
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Ing. Eva Zobačová

Tel: 566 512 381
E-mail: eva.zobacova@mediterra.cz

HLAVNÍ LÉKAŘ

MUDr. Igor Šimoník, MBA

Tel: 566 512 352
E-mail: igor.simonik@mediterra.cz

HLAVNÍ SESTRA

Mgr. Markéta Klímová

Tel: 566 512 384
E-mail: marketa.klimova@mediterra.cz

Primáři oddělení

PRIMÁŘ ORTOPEDICKÉHO ODDĚLENÍ

MUDr. Petr Juda

Tel:  566 512 363
E-mail: petr.juda@mediterra.cz

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ NIP

MUDr. Martin Hála Ph.D.

Tel: 566 512 349
E-mail: martin.hala@mediterra.cz

PRIMÁŘ ODDĚLEÍ ONP

MUDr. Chamora Gebre Selassie

Tel: 566 512 371
E-mail: gebre.selassie@mediterra.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ JIP

MUDr. Marián Sandecký

Tel: 566 512 358
E-mail: marian.sandecky@mediterra.cz