Naše pracoviště se od roku 2004 zabývá problematikou léčby obezity, jejíž fenomén a významná zdravotní rizika s ní spojená dnes v naší i celosvětové populaci nezadržitelně narůstá.

Našim pacientům nabízíme ve spolupráci s týmem špičkových odborníků z oborů obezitologie, interní medicíny, chirurgie, psychologie, diabetologie a gastroenterologie komplexní léčbu.

Nosným programem našeho oddělení je v prvé řadě chirurgická léčba obezity, a to především v podobě tzv. „ sleeve gastrectomie“ – neboli „ tubulizace žaludku , která díky své vysoké efektivnosti představuje dnes nejrozšířenější formu operačního řešení obezity v Evropě. Počtem provedených operačních výkonů se dnes naše pracoviště řadí na jedno z předních míst v rámci ČR. Za posledních 13 let jsem provedli již více než 2000 bariatrických operací.

Rádi Vás uvítáme s vašimi problémy v naší bariatrické poradně, která se nachází v prostorách chirurgické ambulance.

Ordinační hodiny

Středa 11:00 – 13:00

LÉKAŘ AMBULANCE

MUDr. Igor Šimoník, MBA

Tel: 566 512 320
E-mail: igor.simonik@mediterra.cz