Roboticky asistované operace jsou dnes již tradiční operační metodou naší nemocnice a tým specialistů tvoří zakladatelé této moderní operační léčby v České republice.

Vedoucí lékař týmu urologických operací Doc.MUDr.Jan Doležel,PhD. operuje v naší nemocnici pomocí systému daVinci od roku 2007, MUDr. Jiří Kočárek,PhD. začal operovat roboticky již v roce 2005 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a MUDr.Ivan Kolombo,FEBU v roce 2006 v Nemocnici na Homolce v Praze, MUDr.Azat Chamzin, CsC.,FEBU začal s robotickými operacemi v naší nemocnici v roce 2008.

Výkon našeho oddělení představuje zhruba 500 operací ročně a operatéři jsou dlouhodobě zkušení.

Operujeme i zahraniční pacienty, jejichž počet každoročně narůstá.

VEDOUCÍ LÉKAŘ CENTRA

MUDr. Jaroslav Tvarůžek

Tel: 566 512 385
E-mail: jaroslav.tvaruzek@mediterra.cz

SPECIALISTA PRO ROBOTICKÉ VÝKONY V UROLOGII

MUDr. Azat Chamzin, Csc., FEBU

Tel: 566 512 311
E-mail: azat.chamzin@mediterra.cz

SPECIALISTA PRO ROBOTICKÉ VÝKONY V UROLOGII

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Tel: 566 512 311
E-mail: jan.dolezel@mediterra.cz

SPECIALISTA PRO ROBOTICKÉ VÝKONY V UROLOGII

MUDr. Ivan Kolombo, FEBU

Tel: 566 512 311
E-mail: ivan.kolombo@mediterra.cz

SPECIALISTA PRO ROBOTICKÉ VÝKONY V UROLOGII

MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.

Tel: 566 512 311
E-mail: jiri.kocarek@mediterra.cz

SPECIALISTA PRO ROBOTICKÉ VÝKONY V UROLOGII

MUDr. Radomír Zachoval, Ph.D., Dr.h.c.

Tel: 566 512 311
E-mail: radomir.zachoval@mediterra.cz

LÉKAŘ PRO ROBOTICKÉ VÝKONY V UROLOGII

MUDr. Tariq Sanalla

Tel: 566 512 311
E-mail: tariq.sanalla@mediterra.cz