Jednotka intenzivní a resuscitační péče  – Pooperační péče

Informace

Pro operační výkony menšího rozsahu a u pacientů s minimem komplikujících onemocnění je pooperačně prováděno dospávání na dospávacím pokoji do stabilizace životně důležitých funkcí obvykle max. do 2 hodin po skončení operačního výkonu.

U velkých operačních výkonů a u pacientů se závažnými předoperačními onemocněními je prováděna pooperačně intenzívní péče na JIRP – jednotce intenzívní a resuscitační péče.

JIRP je vybavena moderní technikou pro umělou plicní ventilaci, monitoraci a pro ultrazvukovou diagnostiku v intenzívní péči, včetně diagnostiky hemodynamické (sledování změn krevního oběhu, pro Ci Ca hemodialýzu).