Jednotka intenzivní a resuscitační péče  – Pro pacienty

Informace

Byla otevřena 1.1.2007, má k dispozici 6 lůžek, jsou zde hospitalizováni pacienti po velkých operačních výkonech (totální náhrady velkých kloubů, po velkých resekčních výkonech na zažívacím traktu, po urologických operacích, po operacích prováděných robotickým systémem daVinci …), pacienti v závažném zdravotním stavu s ohrožením základních životních funkcích, u kterých se nedá vyloučit akutní chirurgický výkon.