Správa nemocnice

Pavlína Bíbrová - mzdová účetní

tel.: 566 512 383
pavlina.bibrova@mediterra.cz

Silvie Hugová - personalistka

tel.: 566 512 383
silvie.hugova@mediterra.cz

Bc. Karel Bílek - IT specialista

tel: 566 512 387
mob.: 739 078 123
karel.bilek@mediterra.cz

Lenka Žáková - stravovací úředník, skladní

tel.: 566 512 393

Zita Batelková - vedoucí ekonomického úseku

tel.: 566 512 382
zita.batelkova@mediterra.cz

Marie Krištofová - vedoucí stravovacího provozu

Markéta Strádalová - skladové hospodářství

tel.: 566 512 382

mob.: 732 234 307
marketa.stradalova@mediterra.cz

Bc. Petr Šubert - projektový manager

tel. 566 512 380

mob.: 733 539 396
petr.subert@mediterra.cz

Bc. Pavlína Bíbrová - pokladní, skladní

Bc. Jindřiška Šanderová - interní auditor, referent ZP

tel.: 566 512 386

mob.: 733 614 185
jindriska.sanderova@mediterra.cz

Ing., Mgr. Marie Doležalová - sociální pracovnice

tel.: 566 512 343
mob.: 734 449 365

marie.dolezalova@mediterra.cz