ONP – Pro pacienty

Informace

Oddělení následné péče A disponuje 11 pokoji (25 lůžky), z toho 3 pokoje jsou nadstandardní – jednolůžkové.

Nově zrekonstruovaná byla část pokojů (nyní disponují samostatným sociálním zařízením), koupelny, WC a pracovny sester. Na pokojích je TV, na oddělení ONP je k dispozici WIFI připojení k internetu. Některá lůžka jsou vybavena antidekubitárními systémy. V rámci nadstandardních služeb je možné objednání stravy z našeho stravovacího provozu, zajištění fakultativních služeb (kadeřník, pedikér).

Na oddělení jsou přijímáni pacienti vyžadující dlouhodobou léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. O pacienty se stará tým lékařů, sester a sanitářů ve spolupráci s rehabilitačními pracovníky, nutriční terapeutkou a sociálně-zdravotnickou pracovnicí. V každém ošetřovatelském týmu je sestra specialialistka pro nehojící se rány a kožní defekty. Nepřetržitě jsou dostupné všechny služby komplementu nemocnice (laboratoře, RTG, konsiliární služba všech oborů). Pacientům je poskytována dle potřeby duchovní služba, jedenkrát týdně je bohoslužba v místní kapli.

Pacienti jsou nejčastěji hospitalizováni s chronickými interními onemocněními, z neurologických onemocnění nejčastěji po cévních mozkových příhodách, k doléčení po složitějších chirurgických operacích, k rehabilitaci po ortopedických operacích kloubního aparátu. Hospitalizováni jsou na základě doporučení praktického či odborného lékaře, nebo překládáni z jiných nemocnic. Příjem je plánovaný, k přijetí je vždy nutné odesílajícím lékařem vyplnit Žádost o přijetí do ONP.

Sociálně-zdravotnická pracovnice je přítomna v pondělí až pátek od 7:00 do 14:00, ve středu od 7:00 do 16:00. Jiný termín je nutné si domluvit telefonicky předem v době její přítomnosti. Komunikuje s orgány veřejné správy, popřípadě dalšími subjekty, zajišťuje sociálně-právní poradenství, administrativní služby (žádosti do ústavů sociální péče) jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.