Výkony oddělení následné péče A

Oddělení A je organizačně založeno na týmové a víceoborové spolupráci internisty, chirurga, ortopeda a traumatologa.

Léčí se zde

– Stavy po náhradách velkých kloubů

– poúrazové stavy, např. po zlomeninách

– chronické či akutně vzniklé bolesti zad k infúsní léčbě

– rehabilitace pod vedením zkušeného fyzioterapeuta

– Doléčování stavů po velkých chirurgických výkonech, které vyžadují ústavní léčbu

– Interní komplikace neakutního charakteru po operacích

– Úprava léčby, její nastavení a edukace u pacientů s cukrovkou

– Stavy po zaléčení interních chorob akutní povahy ke stabilizaci stavu

– Přípravy pacientů po amputacích k protetické náhradě (např. po amputaci ve stehně)