Aktuality

Volby do krajských zastupitelstev – říjen 2020

Právo volit má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let věku a je přihlášen k trvalému pobytu v obci náležící do územního obvodu kraje.

Voliči, který nemůže volit ve volebním okrsku, v němž je přihlášen k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O ten lze žádat osobně u obecního úřadu do uzavření stálého seznamu voličů (30. 9. 2020 v 16:00) nebo podáním nejméně 7 dní předem v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem či elektronicky přes datovou schránku.

S voličským průkazem lze volit v kterémkoliv volebním okrsku na území kraje, v němž je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Pacientovi, který bude v době konání voleb hospitalizován v našem zdrav. zařízení, bude umožněno volit, v případě, že se prokáže voličským průkazem a platným Občanským průkazem, či Cestovním pasem a splňuje všechny nutné požadavky pro volbu do krajských zastupitelstev – viz. výše.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout