Obecné informace

Informace pro veřejnost

COVID-19 je nová choroba, každým dnem se o ní objevují nové poznatky a neustále se tak učíme, jakým způsobem se přenáší, jak závažné onemocnění způsobuje a jak by se současná situace mohla dále vyvíjet jak v ČR, tak i ve světě.

Často kladené otázky

Co je to koronavirus?

Koronaviry jsou velká skupina virů, které mohou způsobovat různá onemocnění zvířat nebo lidí. U člověka koronaviry způsobují respirační infekce od běžného nachlazení a zánětů horních dýchacích cest, až po těžká onemocnění jako je zápal plic nebo například tzv. blízkovýchodní respirační syndrom (MERS) a těžký akutní respirační syndrom (SARS). Zatím poslední objevený koronavirus je SARS-CoV-2 (zpočátku pracovně označován 2019-nCoV nebo nový koronavirus), který způsobuje onemocnění COVID-19.

Co je to COVID-19?

COVID-19 je označení pro infekční onemocnění způsobené nově objeveným koronavirem SARS-CoV-2. Tento nový virus a jím způsobená nemoc byly neznámé před vypuknutím nákazy v čínském městě Wuchan v prosinci 2019.

Jak se onemocnění COVID-19 projevuje?

Mezi nejčastější příznaky COVID-19 patří horečka, únava a suchý kašel. Někteří pacienti mohou pociťovat bolesti svalů, ucpání nosu, rýmu, bolest v krku nebo průjem. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a začínají postupně. Někteří lidé se nakazí, ale neprojeví se u nich žádné příznaky a necítí se nemocni. Většina lidí (asi 80 %) se z nemoci zotavuje, aniž by potřebovala zvláštní léčbu. Přibližně u 1 ze 6 lidí, kteří onemocní COVID-19, dochází k propuknutí závažnějších příznaků a rozvíjí se u nich dýchací obtíže. Starší lidé a ti, kteří již trpí některým chronickým onemocněním jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce nebo cukrovka, jsou více ohroženi závažnější formou onemocnění COVID-19. Lidé s horečkou, kašlem a dýchacími obtížemi by měli vyhledat lékařskou pomoc.

Jak se virus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem, primárně kontaktem s infikovanou osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční kapénky na své okolí. Přenos je možný také dotykem předmětů čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka a následným dotykem očí, nosu či úst. Virus zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Jaká je inkubační doba?

V současnosti se předpokládá, že inkubační doba trvá zpravidla 2-10 dní, nejčastěji však bývá 5-6 dní (max. 14 dní).

Jak dlouho je pacient s koronavirem nakažlivý?

Pacient je nakažlivý minimálně jeden den před propuknutím příznaků, po celou dobu onemocnění a až 2 dny po odeznění symptomů. Jde však zatím pouze o předpoklady.

Jak se onemocnění léčí?

Pro infekci COVID-19 není v současnosti k dispozici žádná specifická antivirová léčba. Léčba je tudíž symptomatická, tzn., že jsou u pacienta zmírňovány projevy onemocnění, např. léky na snížení horečky. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky a množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost symptomatické léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace.

Existuje očkování proti COVID-19?

Ano, v současnosti jsou již k dispozici schválené a prověřené vakcíny, které efektivně brání vzniku onemocnění COVID-19. Česká republika vyjednává s několika výrobci těchto očkovacích látek a zajišťuje jejich objednávání a distribuci, která probíhá na základě výrobních kapacit. Vakcíny všech výrobců, jimiž se očkuje v ČR, byly schváleny Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Bližší informace naleznete na speciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.

Jsou antibiotika efektivní v prevenci a léčbě COVID-19?

Ne, antibiotika působí pouze na onemocnění bakteriálního původu, zatímco COVID-19 je onemocnění virové, na něž antibiotika nezabírají.

Kdo je onemocněním ohrožen?

Nejvíce ohroženi jsou především lidé s úzkým kontaktem s osobou, která se koronavirem nakazila (např. rodinní příslušníci, zdravotnický personál bez ochranných prostředků). Infekcí mohou být ohroženy i osoby, které přicestovaly z rizikových oblastí a nevědomky se dostaly do kontaktu s nakaženou osobou.

Jak správně postupovat při podezření na COVID-19?

Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí onemocněním COVID-19!

Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii (daný jedinec byl v ohnisku nákazy či v kontaktu s prokazatelně nakaženou osobou), a také klinickými kritérii (vykazuje příznaky, které jsou charakteristické pro toto onemocnění).

Pokud jste se nedávno vrátili z rizikové oblasti a do 14-ti dnů od návratu se u Vás objevila horečka nad 38˚, kašel nebo potíže s dýcháním, nebo jste se dostali do kontaktu s prokazatelně nakaženou osobu, řiďte se těmito pokyny:

 • Zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, případně zdravotnickou záchrannou službu a informujte je o svém zdravotním stavu a o pobytu v rizikové oblasti.
 • Pokud jste byli vyzvání k vyšetření, postupujte podle pokynů zdravotníka.
 • Nejezděte hromadnou dopravou!
 • Buď budete hospitalizovaní, nebo Vám bude nařízena domácí izolace, která potrvá přinejmenším tak dlouho, dokud nebude potvrzen negativní nález.
 • Informujte o situaci svého zaměstnavatele.

Jak se chránit?

Důležité je postupovat tak jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní;
 • dodržovat základní hygienická pravidla a zvýšenou hygienu rukou;
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí;
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí;
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál);
 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

Jak si správně mýt ruce?

Popis správného postupu, ilustraci a video podle doporučení WHO v českém jazyce.

Je ČR na případný výskyt epidemie COVID-19 připravena?

Česká republika zavedla celou řadu preventivních opatření, která patří v tomto směru k nepřísnějším v zemích EU. Všechny orgány, které mají na starost ochranu veřejného zdraví, Národní referenční laboratoř, nemocnice, zdravotnická záchranná služba a další, jsou v pohotovosti. Zdravotnická zařízení jsou na nákazu také připravena, ministerstvo vydalo doporučení pro lékaře. Situaci kolem koronaviru řeší Bezpečnostní rada státu a Ústřední epidemiologická komise.

Doporučení pro domácí izolaci

 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem.
 • Ruce si myjte po kýchání, smrkání, před jídlem a po jídle, před toaletou a po toaletě.
 • Používejte jednorázové ručníky nebo ručník, který nepoužívá nikdo jiný.
 • Kašlete a kýchejte pouze do papírových kapesníků (případně pod loket) a kapesník po jednom použití vyhoďte.
 • Kliky dveří, toaletu, používané předměty a plochy dezinfikujte běžně dostupnými čisticími prostředky s obsahem chlóru.
 • Pokud bydlíte s dalšími osobami, zdržujte se v oddělených, dobře větraných místnostech. Při přímém kontaktu může být účinnou ochranou rouška na ústa a nos.
 • Rozdělte si časy na jídlo, spánek, použití koupelny. Dodržujte minimální vzdálenost od ostatních osob 2 metry.
 • Veďte si seznam osob, s nimiž jste byli v kontaktu déle než 15 minut.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19, ať už jste občan či zdravotník, jsou vám k dispozici nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 a 725 191 367. Zároveň je možné informovat se na příslušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického lékaře, který je pro tyto případy instruován.

Na koho se mohu obrátit, pokud se chci nechat vyšetřit na přítomnost infekce COVID-19?

V případě, že máte obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba telefonicky kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde Vám poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Kde se dozvím více informací?

Státní zdravotní ústav
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Úřad Vlády ČR
CDC – Centers for Disease Control and Prevention (anglicky)
WHO – Světová zdravotnická organizace (anglicky)
ECDC – Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (anglicky)

Zdroje informací: CDC, ECDC, WHO, SZÚ, Úřad Vlády ČR, MZ ČR, iDnes.cz

Videa

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout
×
Cookies

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách a pro analýzu provozu. Svoje nastavení souhlasu nebo odmítnutí uložení jednotlivých typů cookies můžete na této stránce kdykoliv změnit.

Nutné (technické) cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, proto je není možné vypnout.

Preferenční cookies

Umožňují rozšířené funkce těchto webových stránek a jejich individuální personalizaci, založenou např. na vašich předchozích návštěvách.

Statistické cookies

Shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pomáhají nám tím poskytovat našim návštěvníkům lepší obsah.

Reklamní cookies

Pomáhají reklamním partnerům při zobrazování personalizovaných reklam a k propagaci adresného obsahu uživatelům, kteří navštívili tento web.