Výkony ortopedického oddělení

Léčí se zde

ARTHROSKOPIE

Arthroskopie je operační zákrok, prováděný v celkové nebo svodné anestezii, při kterém se z malých asi 1cm velkých řezů zavádí do kloubu přes speciální tubus optika arthroskopu a nástroje.

Obraz z nitra kloubu je potom přes světelný kabel snímán kamerou a přenesen na TV obrazovku, kde je sledován operatérem.
Jedná se o tzv. miniinvazivní operační metodu, kterou dnes operujeme celou řadu kloubních poškození hlavně na kloubu kolenním nebo ramenním. Během operace je kloub plněn roztokem. Výhodou je minimální poškození svalů, pouzdra a měkkých tkání, které umožňují rychlý návrat k původní aktivitě.

Pomocí arthroskopie ošetřujeme:

Kolenní kloub

 

 • poškození menisků – odstranění poškozené části, v některých případech sešití trhliny menisku
 • poškození chrupavek – odstranění volných fragmentů, zahlazení tzv. shaving, oživení kosti pod chrupavkou – mikrofraktury, návrty k urychlení hojení
 • poškození předního zkříženého vazu
 • nestabilita čéšky

Rameno

 

 • diagnostická ASKP (například před rekonstrukcí šlach rotátorové manžety)
 • uvolnění srůstů a obnovení pohybu
 • řešení přední nestability (opakované vykloubení)
 • ASAD – uvolnění subacromiálního prostoru ramena

Podle typu operace je nutná 1-5 denní hospitalizace. U operací na dolních končetinách použití berlí k odlehčení operované končetiny. Při rekonstrukcích nitrokloubních struktur (náhrada vazu, přišití pouzdra) bývá nutné znehybnění bandáží nebo ortézou.

 

OPERAČNÍ LÉČBA DEFORMIT NOHY

Hlavní typy operací:

 • korekce valgosního/vbočeného palce
 • korekce kladivkovitých prstů
 • korekce příčně ploché nohy

V některých případech kombinace těchto zákroků.

Anestezie : celková, spinální, tzv “foot block”.

 

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU

Arthroza kyčelního kloubu je degenerativní onemocnění kyčelního kloubu, které se projevuje omezený pohybem, bolestí, v pokročilých stádiích zkrácením dolní končetiny na nemocné straně. K operačnímu řešení, které spočívá v implantaci umělé kloubní náhrady, přistupujeme v případě pokročilého postižení kloubu a hlavně tehdy, pokud pacient má výrazné, často i klidové bolesti, které vyžadují trvalé užívání analgetik.

Operace totální endoprotézy kyčle se provádí za hospitalizace v nemocnici, která trvá 12-14 dnů. Pacienti, kteří byly objednáni k operaci, nastupují v určený den k hospitalizaci. S sebou si přinesou nutná předoperační vyšetření. Zpravidla v následujím dnu jsou zařazení do operačního programu. Jsou detailně poučení o operaci, anestezii a rehabilitaci. Operace se provádí ve svodné nebo celkové anestezii.

Při operaci se odstraňuje poškozená hlavice kyčelního kloubu. Jamka se opracuje speciálními frézami a do ní se implantuje jamka kovová, do které se vkládá artikulační vložka, která je z polyethylenu nebo z keramiky. Do stehenní kosti se zavede po jejím upravení speciálními rašplemi kovový dřík, na jehož krček se nasazuje keramická nebo kovová hlavice požadované velikosti a délky. Toto je kompletní kyčelní endoprotéza, která se zakloubí, zavede se dren do operační rány a rána se zašije. Popisovaný postup se týká necementované endoprotézy.

Pokud operujeme cementovanou, tak se uvedený postup liší pouze v tom, že umělý kloub do kosti upevníme pomocí kostního cementu – jakéhosi tmelu, který po zatuhnutí pevně fixuje endoprotézu v kostěném lůžku. U necementované protézy je pevné fixace dosaženo jejím zavedením (zaražením) do kosti, která do ní během následujících týdnů a měsíců vrůstá.

Po operaci je pacient zpravidla 1 den na JIP, následně potom na standardním lůžkovém oddělení.
1. den po operaci se posazuje a cvičí na lůžku
2. den po převazu a odstranění drenu začíná chodit
3.-10. den rehabilitace nácvik chůze, cvičení, chůze na schodech, běžná obsluha toalet atd.
10-12. den odstranění stehů a propuštění

Plán kontrol:

 • 3 měsíce od operace s RTG snímkem,
 • 12 měsíců od operace s RTG snímkem,
 • dále potom vždy po roce.

Jinak podle určení ošetřujícího lékaře a kdykoliv, jestliže budete mít nějaké obtíže.